Globalna perspektiva 41

Univerzalni principi obrazovanja 2

Globalna perspektiva 41

Analiza dekana Fakulteta političkih znanosti na sveučilištu Yildirim Beyazit, prof.dr. Kudreta Bulbula.

U jednom od programa koje sam napisao prije nekoliko tjedna sam govorio da dobro ili loše obrazovanje u nekoj drugoj državi kao univerzalna vrijednost, utiče direktno i na naše živote i da kao cijelo čovječanstvo treba da usvojimo univerzalne principe za obrazovanje. Nakon što smo ukratko govorili o stanju obrazovnog sistema u svijetu i naveli prva dva bitna principa govorili smo o potrebi razvoja svijesti pravednosti i istraživanja kod individua.

Sada ćemo nastaviti da govorimo o ovoj temi.

3). Obrazovni sistem koji će educirati individue sa opštim moralnim vrijednostima

Kao treći princip govorit ćemo o Obrazovnom sistemu koji će educirati individue sa opštim moralnim vrijednostima. Ono što društveni život čini mogućim je prihvaćanje jedinki da će poštovati određene principe i opće moralne vrijednosti. Ono što život čini podnošljivim je da jedinke posjeduju ove principe. Pretpostavke da jedinke u društvu neće krasti, napadati, loše se ponašati prema drugima, i da neće lagati. Zamislite da jedan dan izađemo ujutro iz kuća a da ne posjedujemo u društvu gore navedene principe. Da li bi mogli da izađemo iz kuće? Kako bi mogli da hodamo na ulica a da nismo sigurno da nas prva osoba neće napasti. Ili da živimo pod strahom da nas uvijek neko može opljačkati na ulici. Da se svi odnose loše jedni prema drugima? Da ljudi ne rade na pošten način kako bi zaradili za svoj život.

Možemo navesti veliki broj primjera. Da li bi mogli da normalno živimo u ovakvim uvjetima. Zbog toga moramo raditi na obrazovanju jedinki koje će posjedovati osnovne opće moralne vrijednosti. Nije teško utvrditi opće vrijednosti, jer i ako postoje određene razlike od kulture do kulture opće vrijednosti su većinom iste.

4). Obrazovni sistem koji nas podučava da nam dva dana ne trebaju biti ista

Ovaj princip sa narednim principima su direktno povezani sa sadržajem obrazovnog sistema i metodama. Prva tri principa o kojim smo govorili (Pravda, pozitivno djelovanje i obrazovanje zasnovano na moralnim vrijednostima) predstavljaju temelj na kojem se grade svi nivoi i metode obrazovnog sistema. Svi obrazovni sistemi koji se ne zasnivaju na ovim vrijednosti ili koji u sebi ne sadrže ove sisteme oni su opasni za cijelo čovječanstvo. Jer svjetski ratovi, teroristički napadi, sve veći sigurnosni zidovi, svi izumi koji su napravljeni za uništavanje i ubijanje živih bića su proizvodi takozvanih „obrazovanih“ osoba. Ovo su rušenja i boli koja su nastala zbog velikog stepena obrazovanja. Zbog toga vrijednosti koje smo gore naveli su veoma važne za zaštitu individua i na polju obrazovanja. Zbog toga izjava Božjeg poslanika „Bože sačuvaj me od nepotrebnog znanja“ najbolje ukazuje na važnost moralnih vrijednosti.

Ukoliko se ponovo vratimo principima možemo reći da nam svaki dan treba biti nova prilika i izazov kako bi naučili nešto novo. Samo tako možemo biti od koristi za sebe, društvo u kojem živimo i cijelo čovječanstvo. Jer svako društvo koje živi od tuđeg rada osuđeno je na propast. Zbog toga obrazovanje se smatra svetinjom, kao i svako vrsta zanimanja.

5). Obrazovanje koje nije jednog tipa i koje se razlikuje prema potrebama i potencijalima osoba

U svijetu i dalje masovno vlada ideja jednog tipa obrazovanja koje se određuje od strane centralne vlade. Ova vrsta i metoda obrazovanja veoma je uspješna u stvaranju mogućnosti obrazovanja za sve individue. Ali na drugoj strani ova vrsta obrazovanja je uništila raznolikost među osobama i sve je usmjerila na jednu vrstu razmišljanja i djelovanja. Ali svaka jedinka je posebna i posjeduje neograničene kapacitete.

Šejh Galip je napisao:

Dobro se pazi, jer ti predstavljaš srce univerzuma, ti si najistaknutije biće u svemiru.

Cilj obrazovanja nije da svakoga obrazuje na isti način nego da otkrije i oslobodi potencijale svake jedinke.

6).Obrazovanje koje je direktno povezano sa životom

U tradicionalnom obrazovnom sistemu postojao je način obuke prenošenja znanja sa majstora na šegrta. Danas posjedujemo profesionalizirani način obrazovanja gdje je teorije u potpunosti odvojena od prakse. Einstein je jednom prilikom kazao: „Obrazovanje je sve ono što ostane nakon osoba zaboravi sve što je učila u školi“. Ukoliko je cilj obrazovanja da pripremi osobu za život onda obrazovanje ne može se voditi samo u školskoj klupi. Zbog toga obrazovne institucije moraju biti u direktnoj vezi sa svim ostalim institucijama i organizacijama koje su važne u našem životu.

7). Obrazovni sistem koje se ne bazira na učenju napamet nego na istraživanju i aktivnom radu

Obrazovanje ne predstavlja napor koji su ulaže za prošlost nego napor koji se ulaže za bolju budućnost. Naravno da ćemo podučavati svim iskustvima iz prošlosti. Ali to treba samo da nam pomogne kako bi bolje shvatili i bili pripremljeni za budućnosti. Ni jedan obrazovni sistem koji se samo zasniva na učenju na pamet nas ne može odvesti u bolju budućnost i unaprijediti potencijal čovječanstva.

Jedan drugi princip kojeg možemo navesti da se ne treba raditi i centralnom obrazovnom sistemu koji se nameće iz jednog centra nego da osnujemo obrazovni sistem u kojem će postojati koordinacija državnog i privatnog sektora. U nekom drugom programu ćemo detaljno govoriti o tome.

Naravno možemo povećati broj potrebnih principa ali ovdje nemamo dovoljno vremena za to. Tko želi može pogledati moj naučni rad „Kakvu omladinu želimo u dobu globalizacije?.

Naravno da je od velike važnosti da imamo dobro obrazovane osobe ali nitko nam ne garantira napredak ovih osoba ukoliko one ne posjeduju određene principe i moralne vrijednosti. Ukoliko osobe ne podučimo ovim principima možemo stvoriti moderne frankeštajne. Jer dana osobe koje ubijaju svoje kolegu u učionicama, bacaju otrov u menzama ili postavljaju igle u voće nisu osobe bez obrazovanja. Većinom se radi o dobro obrazovanim osobama koje ne posjeduju potrebne principe i moralne vrijednosti.

Jer od obrazovanja je bitnije zbog čega smo obrazovani.Povezane vijesti