Balkanske Aktuelnosti 23/2018

Turbe Sultana Murata I, poznatijeg i kao Hudavendigar, smješteno na Kosovu, transformisano je u mjesto susreta Turaka i muslimana na Balkanu, a ovih dana privlači sve veću pažnju.

Balkanske Aktuelnosti 23/2018

Balkanske Aktualnosti 23/2018

 

Turbe Sultana Murata I, poznatijeg i kao Hudavendigar, smješteno na Kosovu, transformisano je u mjesto susreta Turaka i muslimana na Balkanu, a ovih dana privlači sve veću pažnju. 2017. godine 20 tisuća ljudi iz raznih zemalja je posjetilo turbe, koje kao simbol osmanske kulture na Balkanu već stoljećima ponosno stoji tamo gdje je postavljeno 1389. godine; njegovi ostaci su netaknuti preživjeli sva stoljeća i ratove koji su se od tada odigrali na ovim prostorima, pa i na tom mjestu gdje se nalazi sama grobnica.

Eksperti koji se bave istraživanjem arheoloških djela koja su u naslijeđe ostala od strane otomanske države, tvrde da baš balkanske gradove krase najljepša arhitektonska djela koja potiču još iz ovog perioda. Međutim, turbe sultana Murata I, koji je kao treći padišah otomanske imperije šehidio u prvom kosovskom ratu koji se zbio 28. lipnja 1389. godine, zauzima posebno mjesto u svoj ovoj arhitekturi. Turbe je ujedno i jedno od najstarijih osmanlijskih djela, tako da je postalo simbol postojanja Turaka i Muslimana na Balkanu.

Postoji vjerovanje da je na dan prije nego što se dogodio prvi kosovski rat, sultan Murat I se molio Allahu, i kazao da je spreman da umre, samo da dobije ovaj rat i da ne stradaju njegovi vojnici. I Muratova molitva je bila ispunjena, ali je sam stradao u ovom ratu. Turci su ovim ratom utvrdili vladavinu na Balkanu, ali je Murat šehidio u njemu. Prema legendi, nakon rata sultan Murat I je krenuo u obilazak bojnog polja gdje ga je ubio srpski vojnik Miloš Obilić.

I pored toga što postoji dosta istraživanja u vezi Prvog kosovskog boja, još uvijek nisu poznati pojedini detalji kao npr. Ko je učestvovao u ratu, koliko vojnika, tok rata, prekretnice u ovom boju i neki drugi detalji. I srpski i turski historičari su, pišući u vezi Prvog kosovske bitke, uglavnom veličali svoj narod. Jedino što je tačno poznato iz Kosovskog boja, čiji je čak i datum diskutabilan, je da su sukobi bili jakog intenziteta, da su obje strane preživjele velike gubitke i da su u boju stradali i Sultan Murat I i princ Lazar.

Postoje dva turbeta sultana Murata prvog. U Bursi u Ćekirgama je sagrađeno turbe u kome se nalazi balsamovano tijelo sultana Murata prvog. Na mjestu gdje je šehidio na Kosovu, njegov sin Bejazit Yildirim je u 14. stoljeću sagradio turbe u kome su ukopani njegovi unutrašnji organi. U kompleksu turbeta nalaze se i mezari Rifat paše, silistrijskog komandanta i guvernera kosovske pokrajine hafiza Mehmeta Paše, te česme Sultana Rešada i Ali Hadžije.

Turbe se nalazi nekoliko kilometara od kosovske prijestolnice Prištine, i otvoreno je za posjetu. U knjizi gostiju, koja se nalazi u turbetu, nalaze se potpisi raznih turskih birokrata, građana i potpisi Turaka i Muslimana koji su ovo turbe obišli iz raznih dijelova Balkana.

Turbe sultana Murata prvog je po prvi put restaurirano u drugoj polovici 17. stoljeća u vrijeme perioda rumelijskog bejlerbegluka kojim je vladao Melek Ahmet Paša. Kasnije je turbe renovirano u doba sultana Abdulmedžida, kada je dobilo i današnji izgled. 1896. godine je po naređenju sultana drugog Abdulhamida sagrađena dvospratna zgrada, u kojoj su mogli boraviti i odmarati se svi oni koji bi posjetili turbe. I ova zgrada je restaurirana 1906. i 1911. godine. Pošto je sultan Rešad 16. lipnja 1911. godine trebao posjetiti turbe, opet se krenulo na renoviranje. Nakon 1912. godine, kada je počela da slabi otomanska imperija na Balkanu, turbe Sultana Murata prvog je više puta napadnuto, tako da je u velikoj mjeri bilo oštećeno. U periodu od 1960-1961 i 1968-1970 godine turbe je restaurirano od strane Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. 1992. godine turbe je posjetio tadašnji turski ministar kulture i turizma Namik Kemal Zejbek, koji je konstatovao da je potrebno restaurirati turbe, nakon čega je djelomično opet renovirano.

Turbe sultana Murata prvog je posljednji put restaurirano 2005. godine. Ova restauracija je započeta u svibnju 2005 godine i za 8 mjeseci je izgrađen Mešhed-i Hudavendigar, a ovu izgradnju je financirala direkcija za vjerske poslove Turske i udruženje direkcije za vjerska pitanja Turske.

Osnovni temelj ove restauracije bio je očuvanje originalnosti građevine, a zahvaljujući arheološkim iskopinama, pronađeni su i najstariji temelji turbeta.

U okviru projekta koga vodi Turska agencija za suradnju i razvoj TIKA, turbe Sultana Murata I na Kosovu dobilo je još jednu inovaciju. Naime, u zgradi koja je ranije restaurirana otvoren je i Dom kulture, u kojem se pojašnjava historija i način življenja Osmanlija. Između ostalog, posjetioci mogu vidjeti i voštane figure sultana Murata i osmanskih vojnika koji su smješteni u Domu kulture.Povezane vijesti