Эфир тізбегі

ҚАЗАҚША (UTC 14:30-15:00) I. МАУСЫМ
 
 ДҮЙСЕНБІЖаңалықтар-Түрік баспасөзі
Оқиғаларға шолу (5') /Музыка
Бір ұлттың жандануында Ататүрік (10')
Айдың сұрағы (2')
 СЕЙСЕНБІЖаңалықтар-Түрік баспасөзі
Бір сайыстан кейін (8')
Түрікше үйренеміз (5')
 СӘРСЕНБІЖаңалықтар-Түрік баспасөзі
Әлем баспасөзіне шолу3'-5')
Дипломатия тұғыры (5')
Айдың сұрағы (2')
 БЕЙСЕНБІЖаңалықтар-Түрік баспасөзі
Каспий және Кавказда бейбітшілік  (8') / Түркияның өнеркәсібі(10')
Айдың Сұрағы (2')
 ЖҰМАЖаңалықтар-Түрік баспасөзі
Күн Тәртібі(5')
Дін және дүние (10')
Айдың сұрағы (2')
 СЕНБІЖаңалықтар-Түрік баспасөзі
Көрініс (5')
Жер шары-ортақ үйіміз (10')
Айдың сұрағы (2')
 ЖЕКСЕНБІЖаңалықтар-Түрік баспасөзі
Түркі әлемінен жаңалықтар (8') / Түрік- Қазақ әлемінен (8')
Айдың сұрағы (2')
 Ескерту:  «Айдың сұрағын»   уақытқа орай қысқартуға болады.