Чет өлкөгө уурдалып кеткен тарыхый эмгектер

Түркия чет өлкөгө уурдалып кеткен тарыхый эстеликтерди издеп жатат.

Чет өлкөгө уурдалып кеткен тарыхый эмгектер

Түркия Улуу Улуттук Парламентинин Маданий баалуулуктарды изилдөө комиссиясы, византия, селжук жана Осмон ипериясынын эмгектери уурдалып кеткен Германия, Франция, Англия жана Данияга барат.

Чет өлкөгө уурдалып кеткен тарыхый эмгектердин арасында Кониядагы Бейхеким мечитинин михрабы, 2-Селим күмбөзүнүн фарфорлору, Зеугма мозаикалары сыяктуу көп сандаган тарыхый табылгалар бар.

Алар мыйзамсыз жолдор менен 17 башка өлкөгө чыгарылып кеткен.

Тапшырып берилишине карата иш-аракеттер мыйзамдык жана дипломатиялык жолдор менен жүргүзүлүүдө.

Комиссиянын иликтөө сапарынан мурда уурдалып кеткен эмгектердин инвентары бир-бирден белгиленди.

100дөн ашуун эстелик 55 делодо чогултулуп мыйзамдуу жараян да баштатылды.

Ушул алкакта Парламенттин Маданий баалуулуктарды изилдөө комиссиясы Германия, Дания, Франция жана Англияга иш алып баруу сапарын жасап, мыйзамсыз жолдор менен уурдалып кеткен эстеликтерди өз ордунда иликтейт. Иликтөөлөрү аяктагандан кийин отчет даярдайт.Тектеш кабарлар