Дүйнөлүк экология күнү

5-июнь Дүйнөлүк экология күнү.

Дүйнөлүк экология күнү

Өнөр жай тармагындагы өнүгүүлөр адам колу менен табияттын жана айлана чөйрөнүн мурдагысынан дагы ылдам булганышына алып барууда. Өзү минип турган бутакты кесип жатканын билип турган адамзат, чындыгында өзүн өзү жаңылай алган дүйнөнүн жаратылыш тең салмактуулугун бузуп жатканын байкады. Бул аң-сезимдин өнүгүшү менен биз пайдаланып жаткан табияттын тең салмактуулугун коргоого карай айлана чөйрө аң-сезими пайда болду. Өнөр жай ишканаларынын, автомобилдердин жана ар түрдүү адамзат таштандысынын табиятка зыян тийгизбестен кайра иштетилиши үчүн туруктуу чечимдер иштелип чыга баштады. Мамлекеттер эл аралык уюмдар аркылуу дүйнөнү коргоо үчүн чечим табууларды иштеп чыга баштады. Келечекте адамдардын таптаза айлана чөйрөдө жашай алышы үчүн колубуздан келгенди кылышыбыз керек. Айлана чөйрөнү коргогон көз караштын бардык адамдарга жана жашообузга жайылтылышы тилеги менен Дүйнөлүк экология күнүңүздөр куттуу болсун!Тектеш кабарлар