Билерик сатып дүйнө жүзүн кыдырууда

Ал 5 доллар менен жолго чыккан

Билерик сатып дүйнө жүзүн кыдырууда

Кыдырыш үчүн кызматынан кеткен 22 жаштагы Беркан Билгич, өзү жасаган билериктерди көчөлөрдө сатып дүйнө жүзүн кыдырып жүрөт.

Жошоосун кыдырууга арнаган Билгич, 5 доллар менен чыккан жолдо билерик жана мончок сатып дүйнөнү кыдырууда.

Билгич барган өлкөлөрдө көчөлөрдө түнөйт.

Өзү жасаган мончоктуу билериктерди саткан Билгич, тапкан акчасын да башка өлкөлөргө бара алуу үчүн сарптоодо.Тектеш кабарлар