Az iszlám mekkora hangsúlyt fektet a békére?

Sajnos napjainkban megkísérlik az iszlámot a terror vallásáként bemutatni.

Az iszlám mekkora hangsúlyt fektet a békére?

Pedig az iszlám az emberi fajt az összes más teremtett létezőnél feljebbvalónak tartja.Az iszlám lett az első olyan vallás, mely az egész emberiségnek szólt.

Az élethez való jog, a vallásgyakorlás szabadsága, más nyelvek, kultúrák,jogrendszerek és öltözködések elfogadása, melyet a muszlimok a nem muszlim lakosság irányában tanusítottak, magából az Iszlámból fakad.

Nincs kényszer a vallásban! Immár megkülönböztetett az Igaz Ut a tévelygésből.

(Szúra Al-Bakara 2:256)8

A Korán ezen elveinek köszönhetően a muszlimok sosem kényszeríttettek senkit arra, hogy az iszlámra térjenek.A muszlimok megengedték, hogy minden iranyításuk alá tartozó nép gyakorolja a saját vallását.Az embernek akarata van, így az ember szabadon eldöntheti, melyik vallást gyakorolja, ha akarja.

Nem volt semmi kifogásuk az ellen,hogy dzsámik, templomok es zsinagógák épüljenek egymás közvetlen szomszédságában. Sőt, muszlimok és keresztények egyetlen imaház különböző részein együtt imádkozhattak. Ez a nagyfokú tolerancia tulajdonképpen már akkor elkezdődött.Ez a tisztelet és tolerancia, mely a dzsámik, templomok es zsinagógák Isztanbul némely kerületében megfigyelhető együtteseben is megmutatkozik, az iszlám lényegéből gyökeredzik.

Az iszlám szerint a társadalmi rendszerben az testvériség és az egyenlőség uralkodik. Az alapvető emberi jogok területén pedig az iszlám eltöröl mindenféle etnikai, nyelvi vagy más eredetű megkülönböztetést.Nincs az egoizmus, a brutalitás, az elnyomás és az igazságtalanság. Mindenki szabadnak és egyenlőnek teremtetett. A legalapvetőbb pillere, az igazság.Az iszlám vallás szerint minden ember megbecsülést érdemel,tekintet nélkül bármiféle társadalmi, politikai, anyagi, erkölcsi,etnikai vagy kulturális hovatartozásra.

Sajnos a mai napon azonosítják az iszlám vallást a terrorral.

Egyben a muszlimok mindeddig képtelenek voltak rá, hogy széles körökben megfelelően bemutassák az iszlám vallást.Végső szóként az iszlám nem ismeri el a kényszert vagy a terrort vallasi eszköznek.

A muszlimok sosem használnak erőszakot a vallás terjesztésére.

Persze nagyon sajnalatos, hogy még manapság is van néhány olyan iszlám-ellenes kör, amelyek szandékosan az iszlámot befeketítik.

Az ember születésétől fogva hajlik mind a rosszra, mind a jóra, tud következtetni és megérteni. Az emberek dolga, hogy a jó fele igyekezzenek, valásztásaikban reszesítsék előnyben a kedvező, szép és jó dolgokat.

Természetesen semmilyen más alapvető jog vagy szabadság sem serülhet. Még a háboruban is meg kell kimélni a nőket, a gyermekeket es az idősebbeket. A Korán, azaz a muszlimok szent könyve szerint akár egyetlen ártatlan ember meggyilkolása nagy bűn, mint a teljes emberiség elpusztítása. Egyetlen ember joga épp oly sérthetetlen, mint az emberek összességének joga.

A törökök történelem folyamán nagy toleanciát mutattak mások iránt.A muszlimok sosem zavarták meg a helyi kultúrák értekeit, bárhová mentek is.Erre példa, hogy mikor az oszmán-törökök elhagyták Kelet-Európát, Észak-Afrikat es a Közel-Keletet, olyan államok alakulhattak,melyek megőriztek saját vallási és nyelvi szokásaikat.Még több hír