Globális Perspektíva (36)

India elfelejtett Iszlám múltja

Globális Perspektíva (36)

Az ankarai Yıldırım Beyazıt Egyetem Politikatudományi Karának dékánja, Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL elemzése a témában...

 

India elfelejtett Iszlám múltja

Az indiai szubkontinens (India, Pakisztán, Banglades) Omár kalifa idejében ismerkedett meg az Iszlámmal. A TRT TSRTürkçe Çeşmi Cihan programjában vendégül látott Dr. Omair Anas, az Új-delhiMashreq Központ kutatási igazgatója, és az AYBÜ SBF vendégoktatója szerint az Iszlám három úton jutott el Indiába. Az első, ahogy Indonéziában is, a muszlim kereskedők által, akik tisztességesen kereskedve szerzett befolyásukkal az Iszlámot terjesztették a szubkontinensen.

A második út a Közép-Ázsiából érkezők szúfik, akik nagy befolyást gyakoroltak Indiában. Különösen Dzselaleddin Rumi közismert. Az indiai muszlimok, különösen a szufik mindenképp elmennek Konyába törökországi látogatásaik során. Rumi Indiához nagyon közeli helyről, az afganisztáni Khoraszanból származik, ami tovább erősíti ezt a befolyást. Életét nézve Rumi valóban híd a térség és Anatólia között, üzenete koron ível át, egyesítve minden hely és kor embereit.

A harmadik út az évszázadokon át tartó muszlim kormányzat. A türk származású vezetők a második évezred elejétől befolyásolták Indiát, toleráns, a különbségeket tiszteletben tartó vezetésükkel.

Az indiai szubkontinens nagy muszlim tudósokat is kinevelt. A Mektubat szerzője, Imám Rabbani (1564-1624), a Hüccetüllahi’l Baliğa szerzője, Şah Veliyullah Dehlevi (1602-1662) és a Mit vesztett a világ a muszlimok visszaesésével szerzője, Ebu’l Hasan en Nedvi (1914-1999) is eszünkbe juthat.

A brit megszállás után India egyre inkább elfelejtette muszlim múltját. Ebben a brit megszállás mellet része van annak is, hogy az állam megalakulása idején India, Pakisztán, Banglades is saját nemzeti múltjára helyezte a hangsúlyt.

Indiában ma több mint 200 millió muszlim él, a második legtöbb a világon, Indonézia után. Az indiai szubkontinensen a muszlimok száma megközelíti a 600 milliót. India népessége 1,3 milliárd. Az indiai muszlimok helyzete azonban sajnos egyáltalán nem kellemes. Asszam térségében egyre nagyobb nyomás nehezedik rájuk.

 

700 éven át tartó török származású kormányzat

Az indiai szubkontinensen az ezres évek elejétől 1857-ig török származású szultánok uralkodtak. Az uralkodás a gazneiekkel kezdődött, s a legismertebb szultánok egyike Babür Sah és a fia, Cihangir idején állt fenn a legpompásabb birodalom.

Az utolsó Babür sahot, Bahadirt 1857-ben a britek váltották fel, s így az indiai szubkontinensen véget ért a szultanátus időszaka.

Az oszmán és indiai szultánok között közeli kapcsolat volt, az oszmán uralkodók néhány lányukat Indiába adták férjhez.

 

Ha a britek sokkal korábban megszállták volna Indiát, vagy a muszlimok fedezték volna fel Amerikát?

Ma Indiában 18 hivatalos nyelv, 22 tartomány és közel 400 nyelv és dialektus található. Talán a világ leggazdagabb, legszínesebb országa a vallást, nyelvet, kultúrát tekintve. Ebben nagy szerepe van a századokon át tartó muszlim uralomnak is, mely a helyi kultúrákat, nyelveket, vallásokat nem szüntette meg, hanem saját civilizációja részének tekintette, ahogy az oszmán birodalom vagy az andalúziai arabok is. Amikor a muszlim kormányzat megszűnt, ezeken a helyeken minden vallás, nyelv, kultúra tovább létezett. A sokkal hosszabb ideig tartó muszlim kormányzat ellenére ma a Balkánon a török, Andalúziában az arab nyelvet szinte olvasni sem tudják, míg Indiában, Bangladesben vagy Pakisztánban az angol a hivatalos nyelvek egyike. Az Egyesült Államok eredeti lakosságának vallása, nyelve és kultúrája pedig szinte teljesen kiveszett, s ma már szigorú védelem alá kellett helyezni.

Ez a helyzet akaratlanul is felveti bennünk a kérdést: ha a britek nem az 1800-as, hanem az 1400-as években jöttek volna Indiába, mint Amerikába, akkor mi lett volna az eredmény? India az USA-hoz hasonlóan a fehér ember nyelvét és vallását vette volna át, a helyi kultúra, nyelv, hitvilág megsemmisült volna. Vagy gondolkodjunk el az ellenkezőjén: ha Amerikát nem a nyugatiak, hanem a muszlimok fedezik fel, milyen lenne ma Amerika? Az azték, inka, maja és más kultúrák, nyelvek akkor is kihaltak volna, vagy ma ők vezetnék Amerikát?

A brit megszállás után nemcsak a nyugati kultúra uralkodott el az indiai szubkontinensen, hanem az három részre is szakadt: India, Pakisztán és Banglades. Kérdéses, hogy a brit birodalom „oszd meg és uralkodj” politikája, vagy az elnyomott muszlimok tehetetlensége volt-e ennek kiváltó oka. Ha a szubkontinens egyetlen ország maradt volna, s nem ellenségeskednének egymással, a muszlim többség hatására talán sokkal békésebb és biztonságosabb lenne a régió – ki tudhatja?

 

A honvédő háború és az indiai muszlimok

Amikor az I. Világháborúban a britek az ottomán földekre támadtak, az indiaiak hevesen reagáltak. Ők maguk is brit megszállás alatt álltak, s az, hogy az oszmán birodalom is erre a sorsra juthat, összetörte volna reményeiket, s még erősebbé tette volna a megszállást. Az oszmán birodalom segítésére indították el a Cinnah és Ghandi is támogatta Hilafet (kalifátus) mozgalmat. Tüntetéseket tartottak. A mozgalom vezetői az akkor brit miniszterelnökkel is tárgyaltak. Pénzt gyűjtöttek és Törökországba küldték a honvédő háború támogatására.

A globalizációval kezdtük, azzal is fejezzük be. A globalizáció közelebb viszi a távoli világot, de közben nem szabad elfeledkeznünk a közeli régiókról, azokról, akikkel együtt élünk és közös a történelmünk. Ez a közelség megerősítheti kapcsolatainkat Indiával, mely a legjobb úton halad afelé, hogy a XXI. század egyik vezető országa legyen.

 

Az ankarai Yıldırım Beyazıt Egyetem Politikatudományi Karának dékánja, Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL elemzését nyújtottuk át a témában...Még több hír