Használati Feltételek

 Használati Feltételek

 

TRT trt.net.tr címéhez, és Trtvotworld nyelvportáljaihoz, Törökországban, és a világon az alabbi feltételek keretében férhetnek hozzá.

1.      A trt.net.tr honlapba, vagy külön címen át illető nyelv portálba belépés a használati feltételek elfogadását jelenti. Kérjük, hogy figyelmetesen olvassák el az alabb ismertetett használati feltételeket. Amennyiben nem fogadják el a használati feltételeket, azonnal szakítsák meg a böngészést a honlapon, és ettől kezdve ne látogassanak el a honlapra.

2.      TRT fel van jogosítva, hogy bármikor módosítást tegyen a trt.net.tr , és Trtvotworld nyelvportáljai használati feltételeiben. A Felhasználók felelősséggel tartoznak, hogy rendszeresen ellenőrizzék, hogy vajon megváltoztak-e vagy nem a használati feltételek. Ezt tekintve, az illető nyelvportál szolgáltatás elérése a módosított használati feltételek elfogadását jelenti. Ha nem fogadják el a módosított, vagy frissített használati feltételeket, kérjük, hogy megszakítsák a böngészést a honlapon. Ha a trt.net.tr vagy Trtvotworld nyelvportálon, az ezekkel a feltételekkel ellentétes külön feltételekkel találkoznak,a szóban forgó külön feltételek lesznek érvényesek.

Trt.net.tr És Trtvotworld Nyelvportálok Használata:

3.      A trt.net.tr honlapon vagy saját címükön át elérhető Trtvotworld nyelvportálokat, csak törvényes célokból, használhatják fel, és nem sérthetik meg, nem korlátozhatják meg, és nem akadályozhatják meg mások használati jogát. Az illető portálok használata során, tilos az egyéb Felhasználókat nyugtalanító szeméremsértő tartalom, és a portálokon belüli normális információ terjesztését megakadályozó tartalom közzététele.

 Szerzői Jogok

4.      TRT működteti a trt.net.tr, és a Trtvotworld nyelvportálokat, a tartalmat teljesen vagy részben TRT vagy más forrásokból biztosítja. A trt.net.tr, és a Trtvotworld nyelvportálok tartalma ( a TRT-re vagy harmadik félre ,termékekre ,és szolgáltatásokra vonatkozó mindenféle nyelvekkel, feltételekkel, és logókkal együtt) a nemzeti, és nemzetközi szerzői jogokkal és kereskedelmi márkákkal kapcsolatos törvények hatáskörébe tartozik. A kódot, és szoftvert is beleszámítva,  az ezeken a portálokon hozzáférhető  tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható,  nem másoltatható, nem  sokszorosítható vagy  nem közzétehető, vagy pedig nem  osztható meg. A tartalomból csak, valamennyi szerzői, és tulajdonjog  fenntartása feltételével személyes, és nem kereskedelmi célok esetén részesülhetnek. A használati feltételekben szereplő egyetlen anyag,a trt.net.tr, és Trtvotworld nyelvportálok tartalma említett törvényekkel szembeni használatára lehetőséget adható formában  nem értelmezhető.

5.      A trt.net.tr és Trtvotworld nyelvportálokon helyet kapó tartalom, semmilyen formában vagy módon nem jeleníthető meg, nem adható ki, újra  nem írható acélból, hogy közzétegyék, és megnyomtassák. Közvetlen, vagy közvetítve, nem osztható meg. A tartalom egésze, vagy egy része, a személyes, vagy nem kereskedelmi célokon kívül nem tárolható a számítógépben.

Amikor szóban forognak a TRT-vel megállapodást kötő intézmények számára elkészített rádió, és televízióprogramok, és egyéb sugárzási anyagok használati jogaikkal kapcsolatos külön feltételekkel ellentétben álló feltételek, a megállapodásokban helyet kapó külön feltételek érvényesek.

A TRT-hez való hozzájárulások

6.     TRT-vel (szöveg, fénykép, videó, vagy hangfelvétel )stb. anyag megosztása a szerzői jog fizetési kötelezettsége nélkül, egy világszerte érvényes engedélyt jelent, hogy TRT számára másoltatják, alkalmazzák ,és közzétegyék az anyagot. Bizonyos esetekben, TRT a hozzájárulásukat, megbízható harmadik féllel oszthatja meg. A hozzájárulásukkal kapcsolatos szerzői jog Önökhöz tartozik, ez a jog nem kizárólagos. A szóban forgó anyagot, mások rendelkezésére bocsátását is beleszámítva, kívánságuk szerint használhatják fel.TRT hozzájárulásukból részesülése érdekében elfogadják, hogy saját magára jellemző legyen , az említett anyag ne tartalmazza  a becsületsértő, szeméremsértő,rágalmazó ,és uszító botrányos elemeket, és ne sértse meg  a török törvényeket ,és engedélyt ad, hogy TRT felhasználja az imént megemlített célok keretében.

Felelősség

7.      A trt.net.tr, és Trtvotworld nyelvportálok, a harmadik félhez tartozó honlapok elérését is biztosíthatja. TRT az említett weboldalokon belüli információkat, termékeket, és szolgáltatásokat, semmiképpen nem működteti vagy nem ellenőrizze. TRT, az ezeken a weboldalokon levő tartalommal, és tartalom használatával kapcsolatban nyíltan, vagy közvetítve, nem ad garanciát.

8.      A trt.net.tr, és Trtvotworld nyelvportálok a Felhasználók között interaktív elemek használatát lehetővé tevő fórumokat, és csetszobákat tartalmazhatják. TRT nem  ellenőrzi a fórumokhoz, és csetszobákhoz elküldött üzeneteket, e-maileket, információkat vagy adatokat.

·  A fórumok, és csetszobák használata során nem akadályozható meg, hogy az egyéb Felhasználók is  részesüljenek  fórumokból, csetszobákból, és az egyéb interaktív területekből, vagy pedig kívánságuk  szerint használják.

·  Az egyéb Felhasználók titkosság ,vagy közzétételi jogukat megsértő vagy szerzői ,és kereskedelmi márkajoguk vagy tulajdonjog keretében megőrzött anyagokat is beleszámítva, tulajdonosa  előzetes írásbeli engedélye nélkül, a mások jogait megsértő, vagy ellenző, információ, szoftver, vagy más anyag nem adható fel.

·  A vírusokat vagy más káros elemeket tartalmazó információk, szoftverek, vagy más anyagok nem tehetők közzé.

·  A kereskedelmi vagy reklám célú egyetlen információ, szoftver vagy nem használható, és nem tehető közzé.

·  TRT nem vállal felelősséget, hogy ellenőrizze a fórumokat, a csetszobákat, és az egyéb interaktív területeket. Ezek a területek használatával elfogadják, hogy nincsen TRT-nek ellenőrzési kötelezettsége. TRT fel van jogosítva, hogy módosítsa, vagy ne tegye közzé azon mindenféle információt vagy anyagot, melyről úgy döntött, hogy nem felel meg vagy részben felel meg a fönt megemlített feltételeknek.

9.     Nem tartozik TRT felelőssége alá,a trt.net.tr, és Trtvotworld nyelvportálokon helyet kapó tartalom használatából származható közvetlen, közvetítve, vagy véletlen kár. A felhasználók, a honlapba belépésükkel elfogadják, hogy nem tarthatják felelősnek Törökországot,és TRT-t valamely Felhasználót megsértő, és lenéző illegális elemeiért.

10. TRT, semmiféle figyelmeztetés nélkül megakadályozhatja a fórumok, csetszobák, és egyéb interaktív területek elérhetőségüket. A Felhasználók, ezen területek használtával elfogadják ezt.

11. A trt.net.tr címen át nyelvportálokhoz hozzáférésük után, a Felhaználóknak regisztrálniuk, vagy bármilyen személyes adatot meg kell adniuk a honlap használatához.Semmilyen szoftvert nem alkalmaznak a látogatók e-mail címének vagy egyéb személyes adatainak begyűjtésére.

A Felhasználók önként megadott személyes adataikat használják fel a meghatározott célra.

·  A látogató választása szerint felhasználóvá válhat, és a regisztáció során megadhatja adatait, amik a termékek, és szolgáltatások megrendeléséhez szükségesek.

·  Amennyiben a Felhasználó személyes adatait rendelkezésünkre bocsátja, kizárólag a meghatározott célra használják fel, és a törvényi előírásoknak megfelelően biztonságosan kezelik.

12.  A Felhasználók, trt.net.tr, és Trtvotworld nyelvportálok használatával, elfogadják az alabbi titkossági elveket. Eszerint;

·  A fórumok, csetszobák, és egyéb interaktív területek hazsnálatában, a fönti 8. paragrafusban helyet kapó elemek érvényesek.

A Felhasználók TRT Fiókjai

Valamely Felhasználó fórumai, csetszobái, és egyéb interaktív területei, általános helyzetével szembenállása, és egyéb Felhasználók nyugtalanítása céljából egynél több fiók nyitása esetén, befejezhetik a Felhasználók valamennyi TRT fiókja használatát.

·  A Felhasználók által nyitandó fiókokkal kapcsolatban, egy olyan elektronikus postacím használata kötelező, mely könnyen elérhető. A harmadik fél elektronikus postacímei vagy ideiglenes elektronikus postacímei útján megvalósult regisztráció, semmiféle figyelmeztetés nélkül érvénytelenülhet.

Biztonság

A Felhasználó saját biztonsága érdekében fórumterületek, csetszobák, és egyéb interaktív területek használata során, ne adja meg  saját maga  vagy a  harmadik fél telefonszámát, postacímét, és lakáscímét, illetve,  a személyes adatait.

 Törvényes Feltételek

A Trt.net.tr, és Trtvotworld nyelvportálokon; valamely szöveg, videó, program, és hangfelvételt is beleszámítva hamisított vagy illegális anyag nem osztható meg, nem tehető közzé.

A trt.net.tr, és Trtvotworld nyelvportálokon levő fórumterületek, csetszobák, és egyéb interaktív területekhez  Felhasználók által elküldött tartalom eredeti  jelleggel rendelkezése kötelező. Az elküldött tartalom nem állhat szemben a nemzeti, és nemzetközi téren érvényben álló szerzői jogokkal, és kereskedelmi márkákkal.

Ha a 12. életkoron aluliak

A trt.net.tr, és Trtvotworld nyelvportálon levő fórumok, csetszobák, és egyéb interaktív területek használatához, kizárólag a törvényes képviselő beleegyezésére van szüksége.

13. Amikor felhasználják ezeket a területeket, soha ne hozzák nyilvánosságra a telefonszámukat,
      lakáscímüket, és a személyes adataikat.