Турција располага со потенцијал да се претвори во исламски финансиски центар

Заменик генералниот директор на Исламската банка за обнова Замир Икбал рече дека Турција располага со силен банкарски сектор така да како земја мошне блиску до Европа, за мошне кусо време се претвори во исламски финансиски центар

Турција располага со потенцијал да се претвори во исламски финансиски центар

Заменик генералниот директор на Исламската банка за обнова Замир Икбал рече дека Турција располага со потенцијал да се претвори во исламски финансиски центар.

Икбал во Казан главен град на Татаристанската Република изјави дека традиционалниот финансиски систем се соочува со низа проблеми на што влијаеа неколклу финансиски кризи.

„Поделбата на ризикот со кој што се осликува исламскиот финансиски систем е многу постабилен и поотпорен на ризици.“подвлече Икбал.

Осврнувајќи се на Турција Икбал рече дека иницијативите кои што ги презеде Турција на планот на исламскиот финансиски систем се крајно позитивни.

„Турција на овој план и пружа помош на Светската банка, а во склопот на Берза Истанбул се отвори Центар за развој на глобален исламски начин на финансирање.Турција располага со силен банкарски сектор,така да ако се земе во предвид нејзината географска положба како земја мошне блиску до Европа, нема да изненадува доколку за мошне кусо време се претвори во исламски финансиски центар.

 

 Слични вести