Soalan Bulanan

Soalan kami bulan ini adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2018, kali keberapakah trt International 23 April Children's Festival dianjurkan? 

A.    40

B.    45

C.    50

 

Suara Radio Turki akan memberikan hadiah kepada 3 orang pemenang bagi Anda yang menjawab dengan benar soalan diatas. 

 

Anda boleh menghantar jawaban anda kepada kami sebelum akhir Mei 2018.


Jawab Soalan Bulanan