Pameran Industri Pertahanan Antarabangsa ke-3 (ADEX 2018) telah Dibuka di Baku

Pameran Industri Pertahanan Antarabangsa ke-3 (ADEX 2018) telah Dibuka di Baku | Pameran Industri Pertahanan Antarabangsa ke-3 (ADEX 2018) telah Dibuka di Baku

Pameran Industri Pertahanan Antarabangsa ke-3 (ADEX 2018) telah Dibuka di Baku

Pameran Industri Pertahanan Antarabangsa ke-3 (ADEX 2018) telah Dibuka di Baku


Tags: ADEX 2018 , pertahanan , pameran , azerbaijan , baku