Turki akan Berikan Hak Kewarganegaraan Bagi Warga Asing

Turki akan memberikan hak kewarganegaraan kepada warga asing yang melabur di Turki.

Turki akan Berikan Hak Kewarganegaraan Bagi Warga Asing

''Pelaksanaan Undang-undang Kewarganegaraan Turki Terkait Pindaan Peraturan'', telah diterbitkan dalam Warta Rasmi.

Warga asing yang telah melakukan pelaburan sedikitnya 2 juta dolar atau memiliki harta senilai sekurang-kurangnya 1 juta dolar, dengan syarat surat tanah tidak dijual selama 3 tahun, dengan keputusan Dewan Menteri akan mendapatkan hak kewarganegaraan Turki.

Dalam penentuan nilai wang, pada tarikh yang telah ditentukan kadar pertukaran kuasa hendaklah menjadi penentu Bank Negara Turki.Berita Terkait