امریکا اوس هم ترهګرو ته په پټه وسلې ورکوي

امریکا د پ وای ډي ترهګرو سره د وسلو او مهماتو مرستې ته دوام ورکوي


پيوندونه: