د ترکیې وسله والو ځواکونو د سوریې د عفرین په سیمه کې تر ټولو مهمه سیمه ونیوله


پيوندونه: