خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - حملات هوایی روسیه حلب را به دریاچه خون تبدیل کرده است

در حملات هوایی روسیه از آوریل سال 2015 بدینطرف بیش از 2 هزار و 700 نفر در سوریه جان خود را از دست داده اند

خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - حملات هوایی روسیه حلب را به دریاچه خون تبدیل کرده است

برخی از محافل در امریکا در رابطه با پاکسازی قومی در بوسنی در نیمه اول سالهای 1990 چنین می گفتند: خون بوسنی ها لکه ای بر صورت عالم بشریت می باشد.

در مبارزه موجودیت جامعه بوسنی که در سالهای 1991 الی 1995 ادامه یافت، دهها هزار نفر جان باخته، خانه و کاشانه خود را از دست داده و با هر گونه ظلم و بیداد رو در رو ماندند. در آن سالها روسیه در مقیاس یزرگی در خارج از دور سیاست جهانی مانده بود. برغم این، کشورهای غربی در اوایل سالهای 1990 در مقابل بحران بوسنی لاقید و نظاره گر ماندند. گرچه از موضع قاطعانه ای تبعیت نکردند، خونریزی و زیرپا گذاشتن غرور انسانی در بوسنی می توانست در کوتاه مدت به پایان برسد.

ظرف 5 سال اخیر، بیشتر از لاقیدی و بی اعتنایی در بوسنی، در سوریه صورت گرفت. وضعیت فعلی در حلب شرقی نتیجه شکست سیاستهای غرب در قبال سوریه می باشد. بنابه گفته یک ناظر بین المللی، حلب شرقی  پایتخت بی اعتنایی غرب می باشد. نیروهای نظامی اسد با پشتیبانی روسیه به سوی آخرین منطقه تحت کنترل مخالفین پیشروی می کنند. جهان نیز به محاسبه هزینه فاجعه نظامی و انسانی که در پرداخت آن ناموفق مانده است، بسنده می کند.

شکست غرب در رابطه با مسئله سوریه به اندازه ای واضح و آشکار می باشد که دیگر در پارلمانها نیز برزبان آورده می شود. نشست مجلس فدرال آلمان در رابطه با سوریه نشانگر این امر می باشد. نوربرت روتگن رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس فدرال آلمان چنین می گوید، کشورهای غربی در متوقف ساختن حوادث واقع در حلب بی کفایت و ناتوان مانده اند. روتگن موقعیت کشورهای غربی در مقابل وقایع در حلب را بعنوان شکلی از بیهوشی ارزیابی نمود. به عقیده وی، حلب سمبل بزرگترین فاجعه سالهای اخیر سیاست خارجی غرب می باشد.

جهان در این روزها شاهد فاجعه انسانی که در صفحه های سیاه تاریخ جای خواهد گرفت، می شود. راه منتهی به این فاجعه را مداخله نظامی روسیه در آوریل سال 2015 باز کرد. پایان موعد رژیم اسد در ربع اول سال 2015 برغم جمایت از سوی حزب الله با منشا ایران، عراق و لبنان آشکار شده بود.

فقط غرب در مورد سوریه بدون اسد از یک موضع دوگانه پیروی می کرد. علاوه براین، ظاهر شدن سازمان تروریستی داعش موجب تمرکز امریکا بر روی این سازمان گردید. این وضعیت از سوی روسیه به عنوان یک فرصت ارزیابی شده و برای حراست از رژیم اسد، نیروی نظامی بالقوه ای را بکار گرفت. روسیه از آوریل سال 2015 بدینطرف علیه غیرنظامیان، بیمارستانها و مدارس حملات هوایی ترتیب می دهد. حلب شرقی بهمراه حملات هوایی فشرده، با کمبود آب و مواد غذایی رو در رو مانده است. حملات هوایی مذکور مناطق پر جمعیت تحت کنترل مخالفین در حلب را مورد هدف قرار می دهند.

در حملات هوایی روسیه از آوریل سال 2015 بدینطرف بیش از 2 هزار و 700 نفر جان خود را از دست داده اند. از 26 ام نوامبر بدین طرف نیز حداقل 25 هزار نفر در حلب شرقی جان باخته اند. چنین تخمین زده می شود که در حال حاضر بیش از 50 هزار نفر در منطقه باقی مانده باشند.

روسیه سعی می کند تا 20 ام ژانویه سال 2017 حلب شرقی را از نیروهای مخالف پاکسازی بکند. حکومت امریکا که تا ادای سوگند رئیس جمهور جدید در روند انتقالی قرار دارد، با فرضیه خاموش ماندن در مقابل گامهای روسیه حرکت می کند. احتمال تبعیت حکومت ترامپ از یک موضع سخت برغم عدم انتظار از وی، روسیه را به استفاده هر چه بیشتر از نیروی نظامی سوق می دهد. تصور می رود، که پاکسازی مناطق هر چه بیشتر و در راس حلب شرقی از مخالفین، رئیس جمهور جدید را به قبول واقعیت جدید در سوریه سوق بدهد.

از جنگ جهانی دوم بدینطرف، یکی از بزرگترین مرگ و میر غیرنظامیان در سوریه صورت گرفته است. فقط برغم مشکلاتی که غیرقابل تعریف می باشند، در حلب شرقی پزشکان و تشکلات مدنی مختلف برای پایان دادن به درد و رنجها تلاش فوق العاده ای بخرج می دهند. آنهایی که امروزه با هدف قنل هزاران نفر در سوریه، در کوتاه مدت به هر گونه خشونت متوسل می شوند، روزی بعنوان مجرم جنگی در دادگاه تاریخ محاکمه خواهند شد.   خبرهای مرتبط