تونل یوروآسیا و تاثیر آن بر اقتصاد ترکیه

در سایه احداث این تونل که در عمق 106.5 متری دریا ساخته شده، مسافت بین دو قاره از 1.5 ساعت به 15 دقیقه کاهش می یابد

تونل یوروآسیا و تاثیر آن بر اقتصاد ترکیه

در کشورهای پیشرفته، توسعه راهها و امکانات حمل و نقل از آنجایی که باعث توسعه تجارت داخلی و خارجی می شود، بسیار حایز اهمیت می باشد. سرمایه گذاران به هنگام انجام سرمایه گذاری در کشوری خاص و تاسیس کارخانه، نیروگاه و یا سایر موارد قبل از هر چیز امکانات حمل و نقل و ارتباطی آن محل را مورد ارزیابی قرار می دهند. توسعه زیر ساختهای حمل و نقل از سویی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری شده و از سوی دیگر بر جاذبه محل و رقابت بین سرمایه گذاران می افزاید. وجود راههای ارتباطی، پلها و زیر ساختهای دیگر سبب می شود تا میزان سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در منطقه افزایش یابد. بدین ترتیب در سایه سرمایه گذاریهای انجام گرفته، فرصتهای شغلی نیز افزایش می یابد و با افزایش استخدام سطح رفاه شهروندان ارتقا پیدا می کند.

ترکیه جزو 20 اقتصاد برتر جهان است. ترکیه با ارتباط دادن دو قاره آسیا و اروپا به یکدیگر از اهمیت ژئوپلیتیک برخوردار است. این کشور که با قرار گرفتن بر سر راه جاده ابریشم، در طول صدها سال محل عبور کاروانهای حامل ادویه جات و ابریشم بود، در قرن 21 نیز اهمیت و جایگاه خود در تجارت را همچنان حفظ می کند.

یکی از مهمترین مواردی که بر تجارت جهانی تاثیر می گذارد، راههای ارتباطی است. رشد و توسعه ارتباطات از بخش حمل و نقل گرفته تا سایر بخشهای ارتباطی در ابعاد مختلف تولید، سرمایه گذاری و استخدام بر اقتصاد ترکیه تاثیری بسیار مثبت دارد. طی 20 سال گذشته ترکیه در زمینه های زیر ساختی شاهد تحولات بسیار مهمی بود. در سایه این امر نیز فرصتهای شغلی بسیاری ایجاد شده و زمینه برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی مهیا شده است. از مهمترین این پروژه ها می توان پروژه تاسیس و راه اندازی قطارهای سریع السیر، پروژه تاسیس سومین فرودگاه بزرگ استانبول و پروژه تاسیس سومین پل بزرگ استانبول را نام برد. در کنار این پروژه ها، طی روزهای گذشته شاهد افتتاح پروژه تونل یوروآسیا نیز بودیم که دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر پیوند می دهد.

افتتاح این تونل از سوی رجب طیب اردوغان رییس جمهور و بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه انجام شد. این تونل یکی از مهمترین پروژه های زیر ساختی ترکیه می باشد. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه، در سایه احداث این تونل که در عمق 106.5 متری دریا ساخته شده، مسافت بین دو قاره از 1.5 ساعت به 15 دقیقه کاهش می یابد. همچنین در سایه این پروژه که هزینه ای معادل 4.5 میلیارد لیره ترک در بر داشته، سالانه 160 میلیون لیره ترک در میزان سوخت صرفه جویی خواهد شد و این امر نیز باعث ارزش افزوده اضافی در ترکیه می شود. همچنین تونل یوروآسیا در طول 25 سال با درآمدهای مالیاتی سبب ورود سالانه 180 میلیون لیره ترک به خزانه خواهد شد. پس از 25 سال نیز بهره برداری از آن کاملا در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و به ارائه خدمات به شهروندان و اقتصاد کشور ادامه خواهد داد.

بطور خلاصه می توان گفت که توسعه زیر ساختهای حمل و نقل باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری و افزایش رقابت بین سرمایه گذاران شده و با افزایش فرصت های شغلی سبب می شود تا سطح رفاه شهروندان نیز ارتقا پیدا می کند.  در سایه سرمایه گذاری در زیرساختهای ارتباطی میزان سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و در نتیجه حجم تجارت افزایش می یابد. طی 20 سال گذشته ترکیه در زمینه های زیر ساختی شاهد تحولات بسیار مهمی بود. از مهمترین این پروژه ها می توان پروژه تاسیس و راه اندازی قطارهای سریع السیر، پروژه تاسیس سومین فرودگاه بزرگ استانبول و پروژه تاسیس سومین پل بزرگ استانبول را نام برد. همچنین طی روزهای گذشته پروژه تونل یوروآسیا نیز با حضور رجب طیب اردوغان رییس جمهور و بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه افتتاح شد. انتظار می رود که این پروژه در طولانی مدت هم باعث صرفه جویی در مصرف انرژی گردد و هم باعث افزایش درآمد خزانه داری شود. افزایش سرمایه گذاریها در رشد و توسعه اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد.

نویسنده: دکتر حسین قراملکی عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه کارابوک

مترجم: فریبا اوغوز

        خبرهای مرتبط