29 اکتبر سال 2017 روز عید جمهوریت در ترکیه مبارک باد

امروز سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه است و این روز بزرگ در سراسر کشور جشن گرفته می شود.

29 اکتبر سال 2017 روز عید جمهوریت در ترکیه مبارک باد

جمهوری ترکیه در تاریخ 29 اکتبر سال 1923 در میان شور و هیجان ملت ترک و نیز شلیک توپها تأسیس شد. در واقع شکست امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول و از دست رفتن اراضی این امپراطوری عالمگیر به نفع دول پیروز، سبب بروز غم و اندوه عمیقی در کشور شده بود. نیروهای پراکنده ملی که در قالب قوای ملی توسط آتاتورک متحد و متشکل شده بودند،  جنگ رهایی بخش ملی را آغاز کردند.

در نتیجه مبارزه ای که مبتنی بر ایده "ضرورت قرار گرفتن مناطق اکثرا ترک نشین در ترکیب ملت ترک" بود نبرد عظیم روز 30 اوت به رهبری آتاتورک با پیروزی شکوهمند ملت ترک رقم خورد و اشغالگران از سرزمین امروزین ترکیه اخراج و پاکسازی شدند. سپس در خلال گفتگوهای صلح، استانبول نیز آزاد شد و در نتیجه پیمان لوزان به عمر امپراطوری عثمانی خاتمه داده شد. به این ترتیب جمهوری جدیدی با عنوان جمهوری ترکیه در عرصه جهان متولد گردید. در روز 29 اکتبر تاسیس جمهوری ترکیه با پایتختی آنکارا به جهان اعلام گردید.

ضمن تبریک این روز بزرگ در برابر عظمت مبارزه و ایمان سربازان ترک به خصوص فرمانده بزرگمان غازی مصطفی کمال آتاتورک، تعظیم می کنیم و ادای احترام مینماییم.خبرهای مرتبط