استقرار نیروهای مسلح ترکیه بر تپه العیس موقعیت ترکیه در سوریه را تقویت کرده است

عملیات شاخه زیتون که از روندی موفقیت آمیز برخوردار می باشد، علاوه بر امحای هدفهای تررویستی، سبب کاهش تنش در ادلب از طریق ایجاد نقاط نظارتی جدید شده است

استقرار نیروهای مسلح ترکیه بر تپه العیس موقعیت ترکیه در سوریه را تقویت کرده است

تحولات مهمی در سوریه در حال وقوع است .

عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه برای از بین بردن لانه های تروریستی در منطقه عفرین سوریه وارد هفته سوم خود شده است. این عملیات که از روندی موفقیت آمیز برخوردار بوده علاوه بر امحای هدفهای تررویستی،  سبب کاهش تنش در ادلب از طریق ایجاد نقاط نظارتی جدید خواهد شد. جریان این عملیات بر موقعیت آمریکا در شمال سوریه نیز اثر گذاشته است.

عملیات شاخه زیتون در تاثیری دومینووار، نیروی تروریستهای  PKK / YPG را به طور جدی در دیگر مناطق نیز کاهش خواهد داد. اکنون خبر میرسد که مردم مناطق تحت ستم و اختناق در شهرهای منبچ، حسکه، رقه و دیرالزور دارند در برابر تروریستها به پا خاسته اند. از سوی دیگر ترکیه به همراه روسیه و ایران در اجلاس آستانه به دنبال یک راه حل سیاسی در سوریه است. این در حالی است که آمریکا نیز با سرمایه گذاری بر روی اسب بازنده مسابقه بتدریج در منطقه بتدریج حال منزوی شدن است.

به خصوص اینکه استقرار نیروهای مسلح ترکیه بر تپه العیس که از اهمیت استراتژیک در زمینه امنیت ادلب برخوردار است موقعیت قوی ترکیه در سوریه را قویتر کرده است.

عملیات شاخه زیتون با پیشروی نیروهای مسلح ترکیه و مخالفان سوریه در قالب ارتش ازاد همچنان ادامه دارد. علیرغم مشکلات جغرافیایی ناشی از منطقه عفرین، نیروهای مسلح ترکیه و مخالفان سوری به سرعت در حال پیشروی هستند. تصرف یک به یک تپه های مشرف و استراتژیک در مرحله اول عملیات تاثیرات بزرگی از خود نشان داده است.  به این ترتیب این تصور که YPG دارای قدرتی غیرقابل تضعیف است نابود شده است. البته منبع اصلی این تصور برای YPG در سوریه، حمایت آمریکا از این سازمان بود.

 همانطور که می دانیم اکثریت قریب به اتفاق مناطق تحت کنترل YPG در سوریه از جمعیت عرب و ترکمن تشکیل شده است. به ویژه پس از اینکه داعش در مقیاس وسیع در منطقه حذف شد، مشروعیت YPG که شروع به سوءاستفاده از وضعیت موجود کرده به طور کامل از سوی اهالی محلی کرد، عرب و ترکمن زیر سئوال رفته است. از سوی دیگر حرکت هماهنگ نیروهای مسلح ترکیه با مخالفان سوریه که متشکل از کردها ترکمنها و اعراب است برای منطقه آلترناتیو مهمی را تعریف کرده است.

گروه های مقاومت مردمی در مناطقی مانند منبچ که اهالی محل از ظلم و دیکتاتوری تروریستها به جان آمده اند در برابر YPG  شروع به ایجاد و فعالیت کرده اند. هر موفقیت نظامی که توسط عملیات شاخه زیتون به دست می آید به همان مقدار عرب ها، تورکمن ها و کردها را در مقالبه با دیکتاتوری YPG جسورتر می کند.

بطوریکه عملیات شاخه زیتون نه تنها ی پ گ، بلکه امریکا را نیز که تمامی سرمایه گذاریهای خود در سوریه را توسط این گروه تروریستی انجام می دهد، تجرید می کند. اظهارات متفاوت مقامات امریکا در رابطه با ترکیه و عملیات شاخه زیتون نشانگر عدم ثبات فکری در بنیه این کشور می باشد. قبول ی پ گ  از سوی سیا بعنوان سازمان تروریستی نیز به این امر دلالت می کند.

امریکا که در خارج از روند آستانه با پیشگامی روسیه، ایران و ترکیه باقی مانده است، در منطقه به سوی " تنهایی بی ارزش " سوق می یابد. سیاستهای امریکا در راستای از بین یک سازمان تروریستی با توسل به همکاری با سازمان تروریستی دیگری، موجب ناخشنودی در منطقه می گردد. موضع ی پ گ علیه تمامیت ارضی سوریه و طرحهای امریکا در زمینه تشکیل ارتش حراست از مرزها، با واکنش ترکیه، روسیه و ایران مواجه شد. امریکا با ادعای این که روابطش با ی پ گ، در چهارچوب مبارزه با داعش محدود خواهد بود، وارد سوریه شد. حال اینکه در نظر دارد تا پایگاههای نظامی متعددی در این کشور تاسیس بکند.

تحول مهم دیگر در سوریه، احداث پست دیده بانی از سوی نیروهای مسلح ترکیه در چهارچوب روند انتقال به ادلب می باشد. نقطه دیده بانی جدیدالتاسیس در قصبه استراتژیکی العیس در جنوب حلب از نظر کنترل منطقه کاهش تنش گام مهمی محسوب می شود.

ترکیه در دوره های اخیر، علی الخصوص در سوریه با اتکا به روند آستانه و جامعه بین المللی بصورت یک بازیگر استراتژیک و تصمیم گیرنده در آمده است. ترکیه از موقعیت قدرتمند خود در راستای پایان دادن به تراژدی انسانی در سوریه و تامین آینده ای بهتر برای این کشور استفاده می کند.

تبدیل ترکیه به یک بازیگر تصمیم گیرنده در سوریه، علی الخصوص از حمایت ترکیه از مردم این کشور نشات می گیرد. ترکیه از یک سو در خاکهای خود به 3 میلیون مسافر سوری پناه داده و از سوی دیگر نیز به بقای زندگی 4 میلیون سوری در داخل مرزهای این کشور یاری می کند.

                                                                                       خبرهای مرتبط