انتخابات زودهنگام در ترکیه و تحولات آینده در منطقه

در تصمیم گیری برای برگزاری انتخابات در روز 24 ژوئن در ترکیه، دینامیکهای داخلی و همچنین تحولات در حال وقوع در انسوی مرزهای سوریه و نیز در منطقه خاورمیانه تأثیر داشت.

انتخابات زودهنگام در ترکیه و تحولات آینده در منطقه

تحولات عراق و سوریه، اهمیت ترکیه و بار مسئولیت این کشور را  بیشتر خواهد کرد. ورود ترکیه به چنین روندی در حالی که انتخابات مهمی در پیش روی دارد می تواند مخاطره آمیز باشد.

در تصمیم گیری برای برگزاری انتخابات در روز 24 ژوئن، دینامیکهای داخلی و همچنین تحولات در حال وقوع در انسوی مرزهای سوریه و نیز در منطقه خاورمیانه به طور کلی تأثیر داشت.

در حالیکه در منطقه نقشه های جدیدی ترسیم می شود؛ ترکیه نمی بایست با مبارزات انتخاباتی خود را معطل سازد. کوچکترین ضعف سیاسی، نظامی و اقتصادی ترکیه می تواند برای ایالات متحده آمریکا و اهداف این کشور در زمینه تغییرات دموگرافیک فرصتی تاریخی فراهم کند. تصمیم برای برگزاری انتخابات زودهنگام حمله ای برای در امان ماندن از این قبیل مخاطرات بود.

 

اکنون به ارزیابی جان آجون محقق ستا (بنیاد تحقیقاتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در این خصوص توجه فرمایید:

 

تا زمانیکه عراق و معادله سیاسی موجود در سوریه، تثبیت  نشده است، سیاست خارجی ترکیه به خصوص در قبال مرزهای جنوبی اش به ناچار با سیاستهای پر تمرکزی روبرو خواهد بود. بی ثباتی سیاسی در منطقه خاورمیانه از نتایج وخیمی برخوردار است، بنابراین در این منطقه ضروری است که سیاست خارجی به صورتی پیشگیرانه و موثر اجرا شود.

 

 انتظار می رود که برگزاری انتخابات در روز  24 ژوئن و انتقال به سیستم جدید ، سیاست خارجی ترکیه در منطقه را موثرتر و قویتر سازد. حتی یک دوره نسبتا کوتاه 2 ماهه، در دوره ای که ترکیه مشغول مبارزات انتخاباتی است می تواند منجر به تغییر معادلات در منطقه شود. در شرایطی که  انتظار می رود سرنوشت عراق و سوریه در خلال سالهای آتی تعیین گردد برگزاری انتخابات زودرس در ترکیه قادر به جلوگیری از ترسیم یک نقشه جدید در منطقه خواهد بود.

 

در میدان سوریه، برنامه های درازمدت آمریکا برای ی.پ.گ شاخه سوری تروریستهای پ.ک.ک، هدف روسیه و ایران برای تحکیم موقعیت رژیم اسد و تلاشهای اسراییل در منطقه، ضرورت برداشته شدن گامهای لازم از سوی ترکیه در راستای منافع ملی خود را بیش از پیش کرده است. همزمان با روند آستانه و تلاشهای ترکیه، روسیه و ایران برای پایان دادن به درگیری ها در سوریه، آمریکا به دنبال مقاصد مختلفی با بکارگیری تروریستهای ی.پ.گ است.  

به نظر میرسد که گروه تروریستی 65 هزار نفری ی.پ.گ که حقوق ماهیانه آنها توسط آمریکا پرداخت می شود در انتهای سال 2018 در سایه آموزش نظامی ای که به طور مستقیم از سوی پنتاگون دریافت می کنند تمامیت ارضی سوریه و امنیت ملی ترکیه را تهدید خواهند کرد.

 

این واقعیت که غیر از سازمان های تروریستی ی.پ.گ و داعش دیگر تروریستهای فعال در مقیاس وسیع در سوریه حذف شده اند، بازیگران بین المللی را به انجام اقداماتی جهت ایجاد نظام مورد نظرشان پس از جنگ متقاعد کرده است. احتمالا سرنوشت سوریه و منطقه پس از این روند و در چند سال اینده مشخص خواهد شد. طبعا با توجه به اینکه سوریه از طولانی ترین مرز با ترکیه برخوردار است لذا حضور ترکیه در این روند امری ضروری است. تصمیم به برگزاری زودهنگام انتخابات در ترکیه نیز در همین راستا گرفته شده تا این کشور در زمان مقرر از توان و نیروی کافی برای توجه به أمور منطقه برخوردار باشد.

 

موجودیت تروریستهای پ.ک.ک در عراق و تهدیدات امنیتی آنها از این ناحیه علیه ترکیه همچنان ادامه دارد. ترکیه در حال حاضر در داخل مرزهای عراق، عملیات نظامی ای علیه تروریستهای پ.ک.ک انجام نمی دهد.  در واقع با توجه به انتخابات در عراق، حجم عملیات نظامی ترکیه در این کشور محدود است. پس از برگزاری انتخابات در عراق، ترکیه قصد دارد تا همراه با دولت مرکزی عراق به موجودیت تروریستهای پ.ک.ک در این کشور خاتمه دهد. از یک طرف، کوه های قندیل و از طرف دیگر منطقه سینجار به عنوان پایگاه نظامی از سوی تروریستها استفاده می شود. ترکیه با برگزاری انتخابات زودهنگام، از توان بیشتری برای اقدام نظامی احتمالی علیه تروریستهای پ.ک.ک در عراق برخوردار خواهد شد.

 

به طور کلی، روند گذار از دموکراسی پارلمانی به دموکراسی ریاستی ، بوروکراسی و حکومت ترکیه را آهسته و تضعیف کرده بود.

 ترکیه با إتمام سریع روند انتقال، قادر به اتخاذ و اعمال سیاستهای کارآمدتر، سریع تر و پایدارتر خواهد شد. به خصوص اینکه در زمینه سیاست خارجی، نظام سیاسی ترکیه پس از إتمام روند انتقال، به صورت راحتتری تصمیم گیری خواهد کرد.خبرهای مرتبط