گرامیداشت یاد ملانصرالدین

لطیفه های ملا همچنان در بسیاری از جغرافیاها نقل شده و صدها سال است که ملانصرالدین با سخنان حکیمانه و شیرینش به آگاه کردن مردم ادامه میدهد

گرامیداشت یاد ملانصرالدین

امروز یاد و خاطره ملانصرالدین مشهورترین شخصیت‌ طنز و فکاهی کشورمان را با درود و رحمت گرامی میداریم. ملانصرالدین کسی بود که بر اساس قبول همگان در شهر آکشهیر میزیست. باور بر این است که او در دوره ییلدیریم بیاضیت پادشاه عثمانی زندگی کرده است. ملا نصرالدین یک شخصیت تاریخی است که سخنان ساده و شیرین و در عین حال حکیمانه‌ اش از سویی مردم را خندانده و از سوی دیگر آنان را به تفکر وامیدارد. لطیفه های ملا همچنان در بسیاری از جغرافیاها نقل شده و صدها سال است که ملانصرالدین با سخنان حکیمانه و شیرینش به آگاه کردن مردم ادامه میدهد.  خبرهای مرتبط