چشم انداز تمدن جهانی: آموزش، مقوله ای بین المللی است

هم عصر بودن، تأثیرات متقابل متعددی میان ما و مردم سرزمین های دور و نزدیک در زمینه های علمی، فرهنگی و سبک زندگی به همراه آورده است.

چشم انداز تمدن جهانی: آموزش، مقوله ای بین المللی است

به عنوان یک خانواده انسانی، ما در سیاره زمین ساکنیم . ما با جوامع مختلفی هم عصر هستیم و برغم تفاوتهایی که داریم، به صورتی مشترک در کنار هم زندگی می کنیم. به همین دلیل هنگامی که ما با یک فاجعه جهانی مواجه می شویم، بدون تأثیرپذیری از نوع ایمان، زبان، مذهب و نژاد به یک اندازه متاثر می شویم.

هم عصر بودن، تأثیرات متقابل متعددی میان ما و مردم سرزمین های دور و نزدیک در زمینه های علمی، فرهنگی و سبک زندگی به همراه آورده است.

اکنون به ارزیابیهای دکتر قدرت بلبل رییس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیازیت ترکیه در زمینه أصول جهانی آموزش توجه فرمایید:

      من سعی می کنم که بحث را بر روی آموزش متمرکز کنم. نه تنها در کشور خودمان، بلکه در سرزمینهای دور، افرادی که خوب یا بد تعلیم دیده اند قادرند شرایط زندگی ما را تغییر دهند. کسی که تحصیلات بدی داشته باشد میتواند یک بمب زنده باشد و شما را از زندگی و یا عزیزانتان دور کند. اختراعات یک فرد تحصیل کرده که شما وی را نمی شناسید، می تواند زندگی شما را متحول کند و یا اینکه ضامن بقای شما باشد.

بنابراین، آموزش و پرورش یک پدیده جهانی است و در همه کشورها امری بسیار مهم محسوب می شود و به همه کشورها نیز قابل تسری است. در چنین شرایطی می توانید بپرسید که ما در سطح جهانی از نظر آموزش و پرورش چگونه هستیم؟

البته مناطق بسیار خوبی از نظر تعلیم و تربیت وجود دارد. اما من می خواهم تا توجه خود را به برخی از موضوعات منفی در این مقاله جلب کنم.

در مدارس ایالات متحده آمریکا که در آن دو برابر بیشتر ار مدارس کشورهای غربی قتل های مدرسه ای روی می دهد مدارس در حال تبدیل شدن به پادگان هستند. کسانی که بچه های کوچک و جوانان را می کشند بیشتر همکلاسیهای آنان هستند. روابط جنسی در دوران کودکی، قمار، نوشیدن الکل، افیون، روابط خانوادگی منقطع، کودکان خیابانی و بزرگسالان که حتی در اعیاد نیز گرامی داشته نمی شوند از ویژگیهای این مدارس هستند.

البته وضعیت در شرق نیز متفاوت نیست. گرچه میزان جرم و جنایت در شرق به اندازه غرب زیاد نیست، اما آنها نیز در حین آموزش به کودکان شخصیت نمی دهند، بر روی آموزشهای حفظ کردنی تمرکز می کنند و آنها را برای زندگی فردا آماده نمی کنند.

به همین دلیل است که آلیا عزت بگوویچ یکی از مشهوترین رهبرن جهان اسلام در در عصر کنونی،‌ اساسی ترین مشکل دنیای اسلام را در آموزش می بیند.

اگر آموزش یا عدم آموزش در یک کشور می تواند همه کشورهای دور و نزدیک را تحت تاثیر خود قرار دهد بنابرین بدون در نظر گرفتن مشخصات انسانی چون دین، زبان، ایدئولوژی، اعتقاد، نژاد و رنگ، محتملا بتوان توافق کلی ای در زمنیه نحوه آموزش در جهان ایجاد کرد. در غیر این صورت، همه ما در معرض خطر هستیم. اصول آموزش جهانی برای یک دنیای شادابتر و زنده تر، می باید براساس اصولی چون صلح و رفاه شکل گیرد.

هدف آموزش باید آمادگی فرد برای زندگی باشد. در واقع نوع آموزش و پرورش ما با ​​چگونگی زندگی و فلسفه زندگی ما ارتباط نزدیک دارد. فلسفه ی آموزش ما در اصل ادامه فلسفه ی زندگی ما است. اگر ما به دنبال دنیایی عادلتر، با شرارت کمتر و احترام بیشتر نسبت به تفاوت ها و مردم با فضیلت تر هستیم آموزش باید دربرگرینده چنین ماهیتی باشد و این هدف را تحقق دهد. آموزش فقط  به معنی تحصیل در مدرسه و یا آموزش مدرن نیست. به همین دلیل، مدرسه تنها راه رسیدن به هدف ما نیست بلکه یکی از راههای آن است.

ما یک نگرانی مشترک در دنیا داریم، اگر ما هدف عمومی را که در بالا ذکر شد  با دیگران به اشتراک بگذاریم، می توانیم به عنوان یک اصل کلی آموزش و پرورش و به عنوان یک خانواده ی انسانی، از تفاوت های خود دفاع کنیم.

این اصول اساسی چیست؟

 

1. آموزش و پرورشی که عدالت را آموزش می دهد

مهم نیست که چگونه ما در یک زمان (اعم از سنتی، مدرن، پست مدرن یا در یک دوره زمانی دیگر در آینده) زندگی می کنیم، بیایید روشن کنیم که چگونه خودمان را تعریف می کنیم، آموزش ابتدا باید به مردم روحیه عدالت خواهی بدهد. حضرت عمر علیه السلام می فرمایند عدالت أساس حکومت داری در یک سرزمین است. همانطور که کانت، متفکر آلمانی، می گوید، اگر عدالت فسخ شود، هیچ چیزی از ارزشهای زندگی انسانی باقی نخواهد ماند. اول عدالت باید باشد تا بعد از آن آزادی و برابری رخ نماید. قطعا ما به عنوان خانواده بشری کاملا در خصوص مفهوم عدالت همفکر نیستیم. اما ستون های اساسی عدالت بسیار روشن است. در تمام ادیان، عقاید و ایدئولوژی ها، توافق در مورد نکشتن، سرقت نکردن  و بدرفتاری نکردن وجود دارد. در این زمینه لازم است تا در تمامی سطوح تحصیلی  این اصل در امر آموزش و پرورش دانش آموزان و دانشجویان گنجانده شود که کسب درامد فقط از راههای قانونی و مشروع مقبول است و لاغیر. مفهوم عدالت در بهترین شرایط با معرفی ظلم و ستم قابل درک است. بگذارید لحظه ای تصور کنیم که هر کس در تلاش است تا نتایجی را بدون کارکردن و بدون اطاعت از قوانین، به دست آورد. آیا می توانید تصور کنید که چه هرج و مرجی رخ می دهد؟

تقویت حس عدالت طلبی در میان دانش آموزان در دوره تحصیل بیش از آنکه به آموزش مرتبط باشد به مشاهده رفتارهای عملی مربیان آموزش و پرورش بستگی دارد. بنابراین عدالت نه فقط باید در سطح دانش بلکه در سطح احساسات، آگاهی و اعتقادات نیز موثر واقع شود.

 

2. آموزش و پرورشی که حسن نیت را آموزش می دهد

  آموزش و پرورش می باید انسانهای خیرخواه و با حسن نیت و امید  را پرورش دهد. جوانانی که در بهار عمر خود هستند نباید بدبین، ناامید و ناراضی به دنیای اطراف خود بنگرند.  من جوانانی را میبینم که نسبت به همه چیز بدبین هستند، این راه حل نیست. چنین زندگی ای را چگونه می شود ادامه داد؟! باید با نگاه مثبت به اطراف نگریست. چنین نگاهی سبب می شود تا این انسان، دوستدار انسانهای دیگر، جامعه و طبیعت باشد.

 

 خبرهای مرتبط