سیاست اقتصادی - جنگهای تجاری در جهان و اقتصاد قوی و استوار ترکیه

برنامه اقتصادی جدید ترکیه که نقشه راه روند اقتصادی سه ساله آینده ترکیه را مشخص میکند، هفته گذشته اعلام گردید

سیاست اقتصادی - جنگهای تجاری در جهان و اقتصاد قوی و استوار ترکیه

برنامه اقتصادی جدید که نقشه راه روند اقتصادی سه ساله آینده ترکیه را مشخص میکند، هفته گذشته اعلام گردید که بر پایه مفهوم تعادل اقتصادی، انضباط و تغییر میباشد  و طرحی بسیار جدید است. در حالی که دراین طرح کاهش سرعت رشد اقتصادی و برنامه های  اجرایی در جهت ایجاد ثبات در قیمتها، به معادل سازی اشاره میکند، مشخص است که ایجاد انضباط مالی توسط پیشگیریهای شدید در دارایی عمومی، مورد هدف میباشد. پس از این دوره معادل سازی که انضباط مالی عمومی در آن از اهمیت بالایی برخوردار است، در مرحله ای که اقتصاد ترکیه به پتانسیل واقعی خود دست یافته است، تغییر و تحول آغاز میشود. یعنی در این دوره که رشد مداوم به دست امده، تاثیرات رشد بر توزیع درآمد به شکلی محسوس میباشد و بسیار فراگیر است، اقتصاد قوی و استواری برای ترکیه رقم خواهد خورد.

 

ارزیابیهای پرفسور دکتر اردال تاناس کاراگول عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت در این خصوص را به سمعتان میرسانیم.

سال 2018 که جنگهای تجاری میان دو بازیگر مهم اقتصاد جهانی انجام میگردد، تنش، ریسک و عدم قاطعیت نیز ادامه دارد. در این دوره که سعی میشود تعادل اقتصادی بین المللی با حملاتی آرامتر انجام گردد و تلاشهای حامیانه افزایش می یابد، کشورهای با اقتصاد در حال توسعه ریسک کمتری را بر عهده گرفته و در سرمایه گذاریها نیز کاهش قید میگردد.

در این وضعیت، در حالی که میزان کمی تضعیف در کشورهای در حال توسعه به چشم میخورد، حمله به اقتصاد ترکیه از طریق نرخ ارز، موجب گردید که ارزش لیره ترک در مقابل  دلار، به شکل ناگهانی و با شدت، کاهش یابد.

پس از همه این حملات سوداگرانه که برای آزمایش قدرت مقاومت اقتصاد ترکیه انجام گردید، تدابیری از سوی مدیران اقتصادی گرفته شده و به اجرا در آمد. این تدابیر هنوز نیز به شکلی مرحله ای به مورد اجرا گذاشته میشود. ولی نقشه راهی که ابهامات در اقتصاد ترکیه را از میان برداشته و در میان و طولانی مدت موقعیت بازارها را به سطح دلخواه خواهد رساند، هفته گذشته با نام برنامه اقتصادی جدید، اعلام گردید.

اگر بخواهیم جزئیات این برنامه را مورد بررسی قرار دهیم، باید بگوییم که در مرحله اول با انجام سیاست مالی مناسب با سیاست پولی، ایجاد ثبات قیمت در کوتاه مدت مورد هدف میباشد. تاثیرات شوک نرخ ارز در ماه آگوست، بر قیمتهای مصرف کننده به شکلی آشکار به چشم خورده و تورم به میزانی مشخص افزایش یافته است.

مهمترین هدف از برنامه اقتصادی جدید، رساندن میزان تورم به عددی تک رقمی و برطرف نمودن این شوک نرخ ارز میباشد.

در این برنامه، برای مبارزه ای موثر با تورم،  "برنامه مبارزه کامل با تورم" و برای کنترل نوسانات در قیمت مواد غذایی نیز "مکانیزم نظارت بر محصولات"، مورد هدف میباشد.

از سوی دیگر در رابطه با ایجاد انضباط مالی عمومی، استفاده مفید از  منابع و محدودیت مصارف در رده های اول جای میگیرد. از این نظر میتوان گفت که تصرفها، در میان مواد اصلی برنامه جدید اقتصادی جای دارد. به میان آمدن دوباره مکانیزم تشویق، لغو مرحله ای استثنا و معافیت در پرداخت مالیات و تنظیمات جدید در سیستم بیمه اجتماعی، سیاستی پیش بینی شده برای کاهش بار امور مالی دولتی میباشد.

امروز اقتصاد ترکیه در مرحله آمادگی برای نوشتن داستان موفقیت بسیار جدید خود میباشد. بدون شک در روند آتی، همه گامهای لازمه برای رسیدن به ساختار اقتصادی بسیار قوی را با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت.

 خبرهای مرتبط