شورای کشورهای ترک، شتاب حرکت به سوی جهانی شدن

در سوم سپتامبر سال 2018، نشست سران ششم شورای همکاری کشورهای ترک در شهر چولبان آتا در جمهوری قرقیزستان برگزار شد.

شورای کشورهای ترک، شتاب حرکت به سوی جهانی شدن

چند هفته پیش، ششمین اجلاس سران شورای همکاری کشورهای ترک برگزار شد. در برنامه امروز، این نشست و تاثیر آن بر سیاست خارجی ترکیه را تحلیل وارزیابی خواهیم کرد. اکنون به ارزیابی دکتر جمیل دوغاچ ایپک محقق دانشگاه کاراتکین ترکیه توجه فرمایید:

 

در سوم سپتامبر سال 2018، نشست سران ششم شورای همکاری کشورهای ترک در شهر چولبان آتا در جمهوری قرقیزستان برگزار شد. موضوع اصلی این نشست "جوانان و ورزشهای ملی" بود. سورونبای جینبیکوف رئیس جمهور قرقیزستان میزبان این اجلاس بود. در این نشست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، نورسلطان نظربایف رییس جمهور قزاقستان و الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان شرکت کرده بودند. شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان و ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان نیز به عنوان مهمانان افتخاری در این نشست حضور داشتند.

 

پس از پایان دوره جنگ سرد، تغییرات روی داده در نظام بین الملل، هنوز به طور کامل تحلیل نشده است. با این حال، به نظر می رسد که برخی از روندهای آغاز شده تغییرات در آینده نزدیک وضعیتی مهم به خود خواهند گرفت. جریان سرمایه ها، فعالیت های تجاری و پیشرفت های تکنولوژیکی در حال افزایش است و این گسترش و غلبه ای که با آن همراه می شود، گروه ها و افراد ملیتهای مختلف را در قالب روابط نزدیک به یکدیگر متصل می کند. در این زمینه، تجربه شورای ترک پدیده ای است که باید با جنبه های مختلفش مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

 

شورای ترک در سال 2009 به عنوان یک سازمان بین المللی برای ترویج همکاری جامع بین کشورهای ترک تاسیس شد. اعضای موسس شورای ترک  کشورهای جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه هستند. ترکمنستان به دلیل وضعیت خود به عنوان یک کشور بی طرف و ازبکستان نیز به دلیل برخی از احتیاطهای سیاسی در گذشته، عضو این شورا نبوده و نیستند. با این حال، رئیس جمهور جدید ازبکستان توجه زیادی به شورای ترک دارد. بنابراین، انتظار بر این است که ازبکستان در آینده ای نزدیک عضو شورای ترک شود.

 

 قصد ازبکستان برای عضو شدن در شورای ترک گام مهمی برای گسترش شورای ترک و شتاب ادغام آن با جهان ترک است. خصوصا اینکه ازبکستان در تلاش برای تقویت روابط دوجانبه با ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ترکیه است و همین امر سبب می شود تا عضویت این کشور در کوتاه مدت در شورای ترک امکان پذیر به نظر رسد. در حقیقت، اعطای وضعیت ناظر به مجارستان که عضو اتحادیه اروپا است، به افزایش اهمیت منطقه ای و جهانی شورای ترک کمک خواهد کرد. همچنین در شورای همکاری کشورهای ترک تصمیم گرفته شد تا از شورای ترک برای کسب موقعیت ناظر در سازمان ملل حمایت شود. بنابراین، ششمین اجلاس از نظر گسترش شورای ترکیه و ادغام جهان ترک اهمیت زیادی به همراه آورده است.

 

در این اجلاس ریاست شورای ترک از قزاقستان به قرقیزستان منتقل شد و خلاصه ای از اقدامات شورای ترک بین سال 2014-2018 ارایه و تصمیمات جدیدی که قادر است راهگشای موفقیتهای بیشتری در سالهای پیش روی گردد اتخاذ شد. در پایان اجلاس سران، اعلامیه چولبان آتا و خبر اخذ تصمیم اعطای وضعیت عضویت ناظر به مجارستان منتشر شد. علاوه بر این، شورای ترک برای تقویت تلاش های خود برای به دست آوردن عنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد صحه گذاشت و بر تمرکز فعالیتهایش در زمینه جوانان و ورزشهای ملی تاکید نمود. در این نشست همچنین براساس تصمیم رئیسان جمهور، بغداد آمره یف سفیر قزاقستان در تهران به عنوان دبیر کل شورای ترک، عمر کوجامان به عنوان معاون دبیرکل و درخان کایدیرالی به عنوان رئیس آکادمی بین المللی شورای ترک منصوب شدند.

 

در این میان طرح پیشنهادی رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه برای استفاده از ارزهای ملی در تجارت دو جانبه بین کشورهای عضو به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت. می توانیم بگوییم که این پیشنهاد در زمانی که رقابت ژئوپلیتیک جهانی و منطقه ای افزایش یافته و تحریم های اقتصادی و جنگ های تجاری براه افتاده است برای همه کشورهای عضو امری مهم بود. ارزهای ملی آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان به دلیل کاهش قیمت نفت و وضعیت اقتصادی جهانی در سال های اخیر به صورت بارزی در برابر دلار کاهش یافته است.

 

در این میان  پیشنهادات نظربایف رییس جمهور قزاقستان در زمینه 100 اسم جدید جهان ترک و مکان های مقدس دنیای تورک، در اجلاس سران، اهمیت زیادی از نظر تقویت روابط تاریخی و فرهنگی کشورهای تورک و معرفی فرهنگ مشترک آنان به هم و به جهان خواهد داشت.

 

در این اجلاس، تصمیمات بسیار مهمی برای بهبود همکاریهای سیاسی، تجاری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین کشورهای ترک اتخاذ شد. در واقع می توانیم بگوییم این نشست،‌یک قدم تاریخی برای آینده شورای ترک برداشته است. شورای ترک می تواند همانند اتحادیه اروپا از پتانسیل اصلی هماهنگ کننده در میان کشورهای عضو برخوردار شود. با این حال، باتوجه به قدرت اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو، این هدف می باید به عنوان یک هدف درازمدت در نظر گرفته شود.خبرهای مرتبط