برگزیت و تاثیرات آن بر اتحادیه اروپا

در پایان مذاکرات فشرده و به دنبال استعفای بسیاری از وزرای بریتانیایی، یک توافقنامه جداسازی 600 صفحه ای بین انگلیس و اتحادیه اروپا به دست آمد.

برگزیت و تاثیرات آن بر اتحادیه  اروپا

در ماه ژوئن سال 2016، مردم انگلستان دریک  رفراندوم نظر خود را نسبت به ترک اتحادیه اروپا انجام دادند. پس از انتخابات، دولت بریتانیا مذاکرات را با اتحادیه اروپا و 27 کشور عضو اتحادیه انجام داد. در پایان مذاکرات فشرده و به دنبال استعفای بسیاری از وزرای بریتانیایی، یک توافقنامه جداسازی 600 صفحه ای بین انگلیس و اتحادیه اروپا به دست آمد. متن موافقت نامه ای که توسط طرفین در تاریخ 25 نوامبر به تصویب رسیده است، باید توسط مجلس بریتانیا در تاریخ 11 دسامبر تصویب شود. در پارلمان بریتانیا، بسیاری از نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که این موافقت نامه را قبول نمی کنند . به این ترتیب به نظر میرسد که تایید نهایی این توافقنامه با خطراتی روبرو شود.

اکنون به نوشته جان اجون محقق انستیتوی ستا در این خصوص توجه فرمایید:

اگر توافق میان طرفین تا تاریخ خروج از اتحادیه اروپا امضا نشود و توسط پارلمان بریتانیا تأیید نشود، بریتانیا به ناچار خروجی سخت از اتحادیه اروپا را خواهد داشت. به منظور جلوگیری از این وضعیت، توافق نامه ترزا می به عنوان نخست وزیر دولت انگلیس با اتحادیه اروپا به عنوان یک گام مهم تلقی می شود. اگر چه کشورهای عضو اتحادیه اروپا غم و اندوه خود را برای خروج انگلستان از اتحادیه ابراز کردند، اما  آنها از آرامشی که این توافق نامه به همراه ‌آورده است نیز سخن می گویند. به ویژه برای جلوگیری از تکرار خروج دیگر  کشورها از اتحادیه اروپا سعی شده تا انگلستان بابت این خروج به میزان قابل توجهی از مزیتهای اتحادیه اروپا محروم بماند.

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اسپانیا از جمله کشورهایی بود که به صورتی جدی و طولانی مخالف برگزیت بود. در  واقع وضعیت سیاسی و حقوقی منطقه جبل الطارق در جنوب اسپانیا منجر به تهدید مادرید به استفاده از وتو، علیه بریتانیا شده بود. گرچه جبل الطارق از سال 1713 به انگلیس وابسته است، اما دولت اسپانیا همچنان ادعا می کند جبل الطارق متعلق به این کشور است.  تعیین گذرگاه مرزی در لابلای مقررات موافقتنامه برگزیت وضعیت اسپانیا در جبل الطارق را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. دولت اسپانیا در همین راستا اعتراض خود را نسبت به نمایندگان اتحادیه اروپا ابراز کرد و پس از دریافت اطمینان از وضعیت جبل الطارق، حق وتو خود را کنار نهاد.

نوار مرز دیگری که در خلال جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا مد نظر قرار دارد مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی است. احزابی که مایل به وجود یک مرز سخت میان دو منطقه نیستند تصمیم گرفتند تا سال 2020 یک دوره گذار را تحقق بخشند و راه حل خاصی برای ایرلند پیدا کنند. در همین راستا، انگلستان در اتحادیه گمرکی در خلال دوره گذار شرکت خواهد کرد، اما دیگر عضوی از اتحادیه اروپا نخواد بود.

گرچه موافقتنامه برگزیت بین انگلیس و اتحادیه اروپا ممکن است یا یک مانع بزرگ بالقوه مانند پارلمان بریتانیا روبرو شود، اما به طور کلی این رویداد یک وضعیت جدیدی را برای نخستین بار به وجود خواهد آورد. توافقنامه  برگزیت که نمونه دیگری برای ان وجود ندارد می تواند به عنوان الگویی برای اتحادیه اروپا، کشورهای مایل به خروج و حتی کشورهای مایل به ورود به آن نیز مطرح شود. به این ترتیب به هنگام انسداد مذاکرات عضویت ترکیه و کشورهای بالکان در اتحادیه اروپا توافقنامه موجود میان بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر برگزیت می تواند مد نظر قرار گیرد و مدل جدیدی از شراکت را به میان آورد.

از سوی دیگر، این واقعیت که انگلستان از اتحادیه اروپا خارج می شود، می تواند تاثیرات ژئواستراتژیک زیادی به همراه آورد. اتحادیه اروپا که کشور مهمی مانند انگلیس را از دست داده است در اروپای شرقی به عنوان حوزه نفوذ روسیه در موقعیتی ضعیف تر از قبل خواهد بود. علاوه بر این، در یک دوره ای که در مورد ارتش اروپا سخن گفته می شود، جدایی کشوری چون بریتانیا که قدرتمندترین ارتش اروپا و اتحادیه اروپا است، می تواند نگرانی ها و تردیدهای موجود را در مورد ایده ارتش اروپایی تقویت کند.از سوی دیگر، با جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، تعادل قدرت و اتحاد در اروپا  به هم می ریزد.

از این پس بریتانیا نه عضو اتحادیه اروپا بلکه کشوری همسایه با این اتحادیه همانند روسیه، ترکیه و شمال آفریقا است.                خبرهای مرتبط