آیا می دانید؟ 6 - پروفسور دکتر دیلحان اریورت

آیا می دانید پروفسور دکتر دیلحان اریورت که آسترو فیزیک را به ترکیه آورده است، اولین دانشمند زن ترکی ست که در سازمان هوانوردی و فضایی امریکا " ناسا " کار می کند؟

آیا می دانید؟ 6 - پروفسور دکتر دیلحان اریورت

 

آیا می دانید پروفسور دکتر دیلحان اریورت که آسترو فیزیک را به ترکیه آورده است، اولین دانشمند زن ترکی ست که در سازمان هوانوردی و فضایی امریکا " ناسا " کار می کند؟

دیلحان اریورت بعد از فارغ التحصیل شدن از بخش ریاضیات و آسترونومی دانشگاه استانبول، در سال 1959 با بورسیه تحصیلی دو ساله به کانادا رفت. سپس با گرفتن بورسیه نشنال آکادمی اف اسکاینسس در انستیتوی تحقیقات گوددارد ناسا مشغول بکار شده و در زمینه تکامل خورشید فعالیتهایی انجام داد.

دیلحان اریورت که در تاریخ علم از وی بعنوان " زنی که خورشید را مهار کرد " یاد می شود، در سال 1969 شایسته دریافت جایزه " موفقیت آپولو " که ناسا در جهان به کمتر کسی می دهد، شناخته شد.خبرهای مرتبط