آیا می دانید؟ 7 - شهرستان سافران بولو

آیا می دانید، سافران بولو در بین 20 شهر اول جهان که به خوبی مورد حفاظت قرار دارند، جای گرفته است؟

آیا می دانید؟ 7 - شهرستان سافران بولو

 

آیا می دانید، سافران بولو در بین 20 شهر اول جهان که به خوبی مورد حفاظت قرار دارند، جای گرفته است؟

شهرستان سافران بولو در کارابوک بدلیل انتقال ارزشهای جهانی و استثنایی بشکلی سالم و منظم از قرن 17 ام تا بامروز، در سال 1994 در لیست میراثهای جهان جای داده شد. دیگر ویژگی این شهر حفاظت از تمامی آن می باشد. در پی اتخاذ تصمیم حفاظت وزارت فرهنگ و گردشگری در 8 ام اکتبر سال 1976 ، حدود 600 اثر تاریخی این شهرستان مرمت و بازسازی گردیده و به آینده انتقال داده شد.

سافران بولو که بدلیل منعکس ساختن معماری عثمانی، فرهنگ و زندگی شهری، بعنوان " اثر انگشت عثمانی " نامگذاری شده است، با کاروانسرا، حمام، عمارتخانه، چشمه آب، مسجد و پلهای باقیمانده از آن دوران، یک موزه فضای آزاد محسوب می شود.خبرهای مرتبط