شرایط استفاده

*نمی توان مانع از استفاده و یا نحوه استفاده دیگر کاربران از محیط چت روم ، پرسش و پاسخ و سایر محیط های تاثیر پذیر شد.

*اطلاعات غیر قانونی ، تهدید آمیز، ناراحت کننده ، تحقیر آمیز و در باب افترا و فحش و ناسزا که از نظر قوانین ملی و بین المللی جرم محسوب شده و مستلزم تعقیب قانونی باشد و یا بتواند وضعیتی مغایر با قوانین پدید آورده و یا مشوق آن باشد ، نمی تواند پست و یا ارسال گردد.

*هیچ گونه اطلاعات و یا نرم افزاری که سبب نقض و یا مغایر با حقوق فردی، حقوق انتشاراتی ، حق تالیف و حق مارک تجاری شود ، نمی تواند پست و یا ارسال گردد.

*هیچ برنامه نرم افزار، اطلاعات و دیگر لوازم جانبی حاوی ویروس و یا یک عنصر مضر دیگر نمی تواند پست و یا ارسال گردد.

*هیچ گونه اطلاعات، نرم افزار و یا لوازم جانبی با هدف تبلیغات و یا دارای ماهیت تجاری نمی تواند پست و یا ارسال گردد.

*سازمان رادیو تلویزیون دولتی ترکیه ( تی آر تی ) هیچ گونه اجباری در کنترل چت روم و پرسش و پاسخ و دیگر محیط های تاثیر پذیر ندارد. استفاده از این محیط ها از همان ابتدا  نشان میداد که  در کنترل آنها اجباری برای تی آر تی مورد بحث نیست. ولی سازمان رادیو و تلویزیونی دولتی کشورمان همیشه حق خود در زمینه تغییر اطلاعات و برنامه هایی که عدم مناسب بودن کامل و یا نسبی آنها با شرایط فوق را تشخیص بدهد و   رد انتشار برنامه های مورد بحث و یا  در صورت درخواست رسمی  اعلام هر نوع اطلاعات در زمینه  حق حذف از پخش و یا انجام پیگرد قانونی و یا امور اداری در مورد آنها را محفوظ نگاه میدارد.

9. سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه کشورمان در هیچ شرایطی از ضرر و زیان مستقیم ، غیر مستقیم و یا تصادفی ناشی از استفاده و یا عدم استفاده از محتوای موجود در سایت www.trt.net.tr   و سایت www.trt-world    مسئول نمیباشد. کاربران با استفاده از این سایت ها از ابتدا پذیرای این امر می شوند که تی آر تی در قبال رفتار حقارت آمیز مغایر با موارد حیثیتی و اقدامات غیر قانونی یک کاربر در سایت های مورد بحث مسئولیتی ندارد.

10. تی آر تی می تواند هر لحظه بدون هیچ اخطار قبلی دسترسی به محیط های پرسش و پاسخ و چت روم ها را قطع نماید. کاربران از آغاز به کار در این محیط ها پذیرای این مورد محسوب می گردند.

11. کاربران هنگام دسترسی به پورتال های زبان از طریق سایت اینترنتی  www.trt.net.tr  ممکن است مجبور به انجام ثبت نام گردند. تمامی اطلاعات اخذ شده به هنگام ثبت نام بر اساس اصول حفظ اسرار از سوی تی آر تی جمع آوری ، نگهداری و استفاده خواهد شد.

12. کاربران با استفاده از سایت ها ی www.trt.net.trو www.trt-worldپذیرای اصول حفظ اسرار که  درزیر ذکرخواهد گردید محسوب خواهند شد. بدین ترتیب:

* در استفاده از محیط های پرسش و پاسخ ، چت روم ها و دیگر محیط ها، هشت ماده فوق اساس قرار داده خواهد شد.

* حساب های کاربران در تی آر تی

در صورت تثبیت باز شدن بیش از یک حساب کاربری در محیط های پرسش و پاسخ ، همچنین چت روم ها و دیگر محیط ها با هدف بر هم زدن نظم کلی در دیگر محیط های تاثیر پذیر و یا ایجاد ناراحتی و مزاحمت برای کاربر دیگر از سوی کاربری میتواند کلیه حساب های این کاربر در تی آر تی بسته شود.

تمامی حساب هایی که از سوی کاربران باز خواهد شد بایستی از طریق یک آدرس پست الکترونیکی معتبر و به طور منظم انجام بگیرد. ثبت نام هایی که از طریق یک آدرس پست الکترونیکی شخصی ثالث و یا آدرس پست الکترونیکی موقت انجام بگیرد میتواند بدون اخطار قبلی بسته می شود.

در صورت تثبیت استفاده یک کاربر از پروکسی آی پی ها با هدف استفاده از چند حساب کاربری تی آر تی و یا رفتار یک کاربر غیر ترک چنان یک کاربر ترک و تثبیت اینکه کاربر کاربر مورد بحث به یکی از سرویس سرویس های خدماتی تی آر تی ضرری وارد ساخته است ، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی کشورمان حق بستن حساب های کاری این کاربران را محفوظ نگاه می دارد.

·        موارد امنیتی

به کاربران اکیدا توصیه می شود که به خاطر امنیت خودی به هنگام استفاده از محیط های پرسش و پاسخ ، چت روم ها و دیگر محیط ها از اعلام شماره تلفن ، آدرس پستی شخصی ، آدرس محل اقامت و دیگر اطلاعات مشابه خودداری ورزند.

شرایط قانونی

در trt.net.tr   و trt-world   هیچ گونه مطلب تحریف شده و یا غیر قانونی از جمله هر نوع متن فیلم ، برنامه و ضبط صدا قابل ارسال و استفاده نمی باشد.انجام هر گونه اقدامات غیر قانونی و یا تشویق چنین اقداماتی با استفاده از پورتال های زبان در   trt.net.tr   و trt-world   اکیدا ممنوع می باشد.

موارد ارسالی از سوی کاربران در محیط های پرس و پاسخ ، چت روم ها و دیگر محیط های پورتال های زبان trt.net.tr   و trt-world  بایستی منحصر بفرد باشد. موارد ارسالی نبایستی با قوانین مربوط به حق تالیف و نشر و مارک های تجاری در سطح داخلی و بین المللی مغایرت داشته باشد.

در صورتی که  پایین تر از دوازده ساله باشید:

بایستی برای استفاده از محیط های پرسش و پاسخ ، چت روم ها و محیط های تاثیر پذیری پورتال های trt.net.tr و trt-world از والدین خود اجازه بگیرید. نام مدرسه ، شماره تلفن ، آدرس منزل و دیگر اطلاعات شخصی مربوط به خود و یا افراد دیگر را به هیچ وجه در محیط های مذکور اعلام نکنید.

13. کاربرانی که اصول حفظ اسرار مندرج در ماده 12 را رعایت نکنند یک پست الکترونیکی مبنی بر عدم امکان دسترسی آنان به محیط های پرسش و پاسخ ، چت روم ها و دیگر محیط های تاثیر پذیر دریافت خواهند نمود.

در صورت تداوم اقدامات غیر قانونی کاربران علیرغم هشدارهای داده شده تی آر تی حساب و یا حساب های کاربران مذکور را مسدود خواهد نمود. حق تبادل اطلاعات مربوط به کاربران با اشخاص ثالث ( مراجع رسمی ، کارفرمایان ، مدیریت مدارس و غیره ) به منظور جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی برای تی آر تی محفوظ میباشد