افزایش اجساد یافته شده از سرنشینان کشتی واژگون شده در هندوستان

تعداد کشته شدگان در نتیجه واژگون شدن یک کشتی کوچک در جنوب هندوستان، به 12 تن افزایش یافت

افزایش اجساد یافته شده از سرنشینان کشتی واژگون شده در هندوستان

بر اساس خبر منتشر شده در رسانه های محلی، شاندرابابو نایدو، نخست وزیر ایالت آندارا پرادش، اعلام داشت که جسد 12 تن از 44 سرنشین کشتی مذکور یافته شده است.

نایدو همچنین اعلام داشت که 22 تن از سرنشینان این کشتی به سوی ساحل شنا کرده و نجات یافته اند و 10 تن از سرنشینان نیز هنوز مفقود میباشند.

تیمهای جستجو و نجات، دیروز جسد 4 تن را از زیر آب بیرون آورده بودند.

حوادث کشتی در هندوستان، به دلیل بار زیاد و یا عدم توجه به تعمیرات این کشتیها، بسیار به چشم میخورد.

گفتنی است، ماه اکتبر سال گذشته در یک حادثه کشتی در همین منطقه، 19 تن کشته شده بودند.خبرهای مرتبط