لغو 1 میلیون استخدام درراستای جنگ تجاری میان امریکا و چین

جنگ تجاری با چین، موجب لغو 1 میلیون استخدام در ایالات متحده امریکا شده است

لغو 1 میلیون استخدام درراستای جنگ تجاری میان امریکا و چین

اعلام گردید که جنگ تجاری با چین، موجب لغو 1 میلیون استخدام در ایالات متحده امریکا شده است.

بر اساس خبر آژانس شین هوآ، جک ما موسس سایت تجارت الکترونیکی علی بابا، قولی که مبنی بر "استخدام 1 میلیون تن در ایالات متحده امریکا"، به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا داده بود را پس گرفت.

جک ما ضمن ابراز اینکه با جنگ تجاری که میان امریکا و چین در میان است، انجام قولی که داده بود، امکان ناپذیر خواهد بود.

وی ابراز داشت: "توافق تجاری میان امریکا و چین را پیش بینی نکرده بودم. وضعیت کنونی، شرایط آن دوره را از میان برد."

وی همچنین ضمن اظهار اینکه جنگ تجاری میتواند تا 20 سال دیگر ادامه داشته باشد، به مردم هشدار داد که در این رابطه آمادگی داشته باشند.

گفتنی است، جک ما که ثروتمندترین فرد چین میباشد، دو هفته قبل از ریاست هیئت مدیره خارج شده و اعلام داشته بود که به عنوان عضو هیئت اجرایی علی بابا به کارش ادامه خواهد داد.خبرهای مرتبط