گروگان گیری در ایستگاه راه آهن کُلن

پلیس کلن با انتشار بیانیه ای در صفحه اعلام کرد که به دلیل گروگانگیری در میدان «بروسلر» و شنیده شدن صدای گلوله در آن، ایستگاه قطار این منطقه تخلیه شده است

گروگان گیری در ایستگاه راه آهن کُلن

پلیس کلن با انتشار بیانیه ای در صفحه اعلام کرد که به دلیل گروگانگیری در میدان «بروسلر» و شنیده شدن صدای گلوله در آن، ایستگاه قطار این منطقه تخلیه شده است.

در این بیانیه با اشاره به اینکه شهروندان از این منطقه دور شده اند اعلام شده است که جزئیات این حادثه به زودی مشخص خواهد شد.

رسانه های محلی نیز گزارش داده اند که این گروگان گیری در ساعت 12:45 دقیقه به وقت محلی در یک داروخانه صورت گرفته است.

پس از این حادثه تمام سفرهای قطار متوقف شده و پلیس حلقه امنیتی ایجاد کرده است.خبرهای مرتبط