قانون ممنوعیت زندگی در خیابان در مجارستان اجرایی شد

با قانون ممنوعیت زندگی در خیابان که از سوی حکومت ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان از امروز به مورد اجرا گذاشته شد، "اسکان در محوطه های عمومی" ممنوع شد

قانون ممنوعیت زندگی در خیابان در مجارستان اجرایی شد

قانون ممنوعیت زندگی در خیابان در مجارستان به مورد اجرا گذاشته شد. 

با قانون ممنوعیت زندگی در خیابان که از سوی حکومت ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان از امروز به مورد اجرا گذاشته شد، "اسکان در محوطه های عمومی" ممنوع شد. 

آتیلا فولوپ وزیر امور اجتماعی مجارستان اظهار داشت، این قانون به نفع تمام جامعه بوده و پلیس از این پس اختیار هشدار دادن به بی خانمان ها و تخریب سرپناهی که بی خانمان ها برای خود درست کرده اند را خواهد داشت. 

مخالفین در کشور این قانون را "ظالمانه" تلقی کردند. 

در پناهگاه های متعلق به حکومت نزدیک به 11 هزار بی خانمان زندگی می کند. 

در سطح مجارستان وجود دست کم 20 هزار بی خانمان تخمین زده  می شود. 

در حالی که حکومت از افزایش صندوق های تخصیص داده شده به بی خانمان ها خبر داد، سازمان های بین المللی و گروه های مدافع حقوق بشر قانون جدید حکومت مجارستان را محکوم کردند. 

لیلانی فرها کارشناس اسکان سازمان ملل متحد، این قانون را ظالمانه و اقدامی مغایر با حقوق بین المللی بشر خواند. 

وی در نامه ای به حکومت مجارستان نوشت: "گناه انسانهای بی خانمان چیست؟ تمام سعی آنها برای زنده ماندن است."

 

 خبرهای مرتبط