آتش سوزی کشتی ها در تنگه کرچ هنوز مهار نشده است

آتش سوزی کشتیهای تانکر نفت در تنگه کرچ پس از 22 روز هنوز خاموش نشده است

آتش سوزی کشتی ها در تنگه کرچ هنوز مهار نشده است

آتش سوزی به میان آمده در کشتیهای تانکر نفت که 22 روز پیش در تنگه کرچ وابسته به روسیه آغاز گردید و منجر به مرگ 4 دریانورد ترک و 10 دریانورد هندوستانی گردید، هنوز مهار نشده است.

در حالیکه تیمهای تجسس و نجات روسیه، به دشواری میتوانند کارشان را انجام دهند، طوفان به میان آمده در تنگه کرچ نیز یکی از کشتی ها را 500 متر از جای خود تکان داد.

در حالیکه اعلام گردید آتش سوزی دراین کشتیها هنوز خاموش نشده است، مدت لازمه برای پایان دادن به آن نیز مشخص نیست.

روز 21 ژانویه، اعلام گردیده بود که در حین ترانسفر سوخت میان دو کشتی با نامهای مایسترو و کندی که حامل پرچم تانزانیا بوده اند، آتش سوزی به میان آمده و در نتیجه آن 14 دریانورد منجمله 4 دریانورد ترک کشته شدند.خبرهای مرتبط