آجون ایلیجالی و همسرش در شصتمین مراسم جوایز "گرمی"

آجون ایلیجالی و همسرش شیما سوباشی برای شرکت در شصتمین مراسم جوایز "گرمی" دعوت شدند

آجون ایلیجالی و همسرش در شصتمین مراسم جوایز "گرمی"

شصتمین مراسم اهدای جوایز گرمی امسال نیز برگزار شد. آجون ایلیجالی صاحب کانال تی وی 8 ترکیه و  همسرش نیز برای شرکت دراین مراسم دعوت شده بودند.

شیما سوباشی همسر آجون، با لباسی براق و کفشهایی بسیار متفاوت در این مراسم شرکت کرده، عکسها و ویدئوهای بسیاری نیز در حساب اینستاگرامش منتشر نمود.

 خبرهای مرتبط