کادیر اینانیر به بیمارستان منتقل شد

هنرپیشه مشهور ترکیه شب یکشنبه به بیمارستان منتقل شده و تحت جراحی قرار گرفت

کادیر اینانیر به بیمارستان منتقل شد

کادیر اینانیر هنرمند مشهور ترکیه به دلیل بیماری ناگهانی، در ساعات شب گذشته (یکشنبه)، به بیمارستان منتقل شد.

وی به دلیل وجود لخته خون در مغزش، تحت جراحی قرار گرفت. پس از اتمام عمل جراحی، در بخش مراقبتهای ویژه تحت تداوی قرار گرفت.

نزدیکان وی با دریافت این خبر به بیمارستان رفتند. رئیس بیمارستان اعلام داشت که وضعیت وی رو به بهبود میباشد و خطر جانی در میان نیست.خبرهای مرتبط