جایزه صلح اجلاس جهانی حلال به "یوسف اسلام"

به یوسف اسلام ترانه ساز مشهور انگلیسی، "جایزه صلح اجلاس جهانی حلال" داده شد

جایزه صلح اجلاس جهانی حلال به "یوسف اسلام"

به یوسف اسلام ترانه ساز مشهور انگلیسی، در "اجلاس جهانی حلال 2018 و ششمین نمایشگاه اکسپو حلال سازمان همکاری های اسلامی"، "جایزه صلح اجلاس جهانی حلال" داده شد.

اجلاس جهانی حلال 2018 و ششمین نمایشگاه اکسپو حلال سازمان همکاری های اسلامی در مرکز هنری نمایشی یوروآسیا واقع در منطقه یئنی کاپی برگزار شد.

این ترانه ساز انگلیسی که با فعالیتهایش در زمینه تلاش برای ساخت دنیایی عادلانه تر که به انسانها احترام گذاشته میشود، طی سخنرانی اش در مراسم افتتاحیه، درسهایی که طی سفر باشکوهش از سالهایی که به دین اسلام روی آورده است تا کنون به دست آورده و داستان زندگی اش که بسیاری انسانها از اعتقادات، تفکرات و ملل مختلف را تحت تاثیر قرار داده است، به تماشاچیان تعریف کرد.

میهمانان در این نشست، از یوسف اسلام بسیار استقبال نمودند.

اسلام که قبلا "کَت استیونس" نام داشته است، سال 1977 مسلمان شده و دو سال پس از آن نیز نامش را به یوسف اسلام تغییر داده بود.خبرهای مرتبط