بخش جهانگردی ترکیه در رده 6 ام جهان قرار دارد

نبی آوجی: بخش جهانگردی ترکیه نباید به بازارهای روسیه، انگلستان و آلمان محدود بماند

بخش جهانگردی ترکیه در رده 6 ام جهان قرار دارد

بخش جهانگردی ترکیه در جهان در رده 6 ام و در اروپا نیز در رده 4 ام قرار دارد.

نبی آوجی وزیر فرهنگ و جهانگردی ترکیه طی سخنانی در 9 امین کنفرانس سفیران ترکیه که در آنکارا ادامه دارد، از سفیران به پاس یاری به معرفی ترکیه سپاسگزاری کرد.

آوجی اظهار داشت، بخش جهانگردی ترکیه نباید به بازارهای روسیه، انگلستان و آلمان محدود بماند، بلکه باید از رخوت و سستی رهایی یافته و وارد بازارهای متفاوتی بشود.

نبی آوجی ابراز داشت، سعی می کنیم ژاپن، هندوستان، اروپای شرق، امریکای لاتین و کشورهای عربی را نیز به بازارهای انگلستان و روسیه علاوه بکنیم.

آوجی با تاکید براینکه، ترکیه یک کشور توریستی بسیار استثنایی می باشد، گفت، بخش جهانگردی ترکیه در جهان در رده 6 ام و در اروپا نیز در رده 4 ام قرار دارد. برای وارد شدن به جمع سه کشور اول هیچ دلیلی وجود ندارد. زیر ساخت انسانی و فیزیکی ما مناسب می باشد. هم ما و هم آنها می دانند که نسبت به رقبایمان امتیازهای جدی داریم.

نبی آوجی با اشاره براینکه، امسال در بخش جهانگردی انتظارات خوش بینانه ای داریم، اظهار داشت، یکی از علل این موضوع این است، آنهایی که نتوانستند در سال 2016 به ترکیه بیایند، به جای دیگری نیز نرفتند.

نبی آوجی گفت، علت دیگر تحقیقاتی ست که آژانسهای جهانگردی آلمان و انگلستان در رابطه با ترکیه انجام داده اند. بر این اساس، آنهایی که در سال 2016 به ترکیه نیامده و به یونان، اسپانیا و ایتالیا رفته اند، به آژانسهای جهانگردی مورد بحث چنین گفته اند، با بدست آوردن شانس مقایسه دیدیم که از نظر کیفیت کالا و خدمات، ترکیه نسبت به این کشورها برتر می باشد.

آوجی تاکید کرد، بهمراه معرفی توریسم کوهستانی، توریسم بهداشت، میراثهای دینی و پتانسیل گاسترونومی، باید بشکل موثری فرهنگ غنی ترک را نیز معرفی بکنیم.خبرهای مرتبط