نام طراح ایموجی های محجبه در لیست 30 جوان برتر مجله تایم جای گرفت

دانش اموز 16 ساله مسلمان که در وین اتریش زندگی می کند، ایموجی های محجبه طراحی کرد

نام طراح ایموجی های محجبه در لیست 30 جوان برتر مجله تایم جای گرفت
نام طراح ایموجی های محجبه در لیست 30 جوان برتر مجله تایم جای گرفت
نام طراح ایموجی های محجبه در لیست 30 جوان برتر مجله تایم جای گرفت

Rayouf Alhumedhi دانش اموز 16 ساله مسلمان که در وین اتریش زندگی می کند، ایموجی های محجبه طراحی کرد. 

نام این دانش آموز در بین یکی از 30 جوان سال مهم 2017 در لیست مجله تایم جای گرفت. 

 

Rayouf Alhumedhi دانش اموز 16 ساله مسلمان که در وین اتریش زندگی می کند، ایموجی های محجبه طراحی کرد. 

نام این دانش آموز در بین یکی از 30 جوان سال مهم 2017 در لیست مجله تایم جای گرفت. 

 خبرهای مرتبط