طراحی تی شرتی که نوار قلبی انسان را ثبت می کند

دکتر چتینر از طراحی پوشاکی که قادر به نشان دادن نوار قلبی است خبر داد

طراحی تی شرتی که نوار قلبی انسان را ثبت می کند

دکتر سوآت چتینر عضو هیأت علمی بخش مهندسی نساجی دانشگاه سوتچو امام قهرمان ماراش در نتیجه 5 سال تحقیق و فعالیت، موفق به طراحی تی شرتی شد که در سایه بافت های پارچه اش ریتم قلب را به وسیله بلوتوث به تلفن های هوشمند منتقل می کند. 

دکتر چتینر از طراحی پوشاکی که قادر به نشان دادن نوار قلبی است خبر داد. 

چتینر گفت هدفمان تولید پارچه ای نرم و قابل انعطاف به جای سنسورهای فلزی بود. با همکاری بخش های مهندسی الکتریک-الکترونیک و مخابرات، موفق به تولید این پارچه شدیم. 

چتینر افزود، برای تولید پارچه های هوشمند فعالیت می کنیم افزود، 

 

 خبرهای مرتبط