خوش آمدی رمضان، سلطان یازده ماه

ماه مبارک رمضان سلطان یازده ماه فردا آغاز می شود

خوش آمدی رمضان، سلطان یازده ماه

ماه مبارک رمضان سلطان یازده ماه آغاز می شود. 

ماه مبارک رمضان که برای مسلمانان از اهمیت خاصی برخوردار است، فردا شروع می شود. 

مسلمانان در این ماه پر برکت که ماه نزول کلام الله مجید است، روزه گرفته و به عبادت های خاص این ماه می پردازند. 

در این ماه فطریه و زکات داده می شود. 

ورود به ضیافت الهی، مهیا شدن برای فرصت لیلةالقدر که شب نزول قرآن است می باشد.  

 قدر و منزلت این شب از هزار ماه بیشتر است و سنت های الهی در آن احیا و سرنوشت انسان ها در آن تعیین می شود.

 

 خبرهای مرتبط