چربی های دور کمر و شکم، نشانگر کمبود چیست؟

چربی های دور کمر و شکم نشانگر کمبود ویتامین دی است

چربی های دور کمر و شکم، نشانگر کمبود چیست؟

بر اساس نتایج تحقیقی که در هلند انجام شده، چربی های دور کمر و شکم نشانگر کمبود ویتامین دی است. 

بر اساس تحقیقی که از سوی راچیدا رافق و اکیبش از دانشگاه Leiden در زمینه مشکل چاقی مفرط انجام شد، بین چربی های دور کمر و شکم و کمبود ویتامین دی رابطه بسیار قوی وجود دارد. 

رافق اعلام کرد، بر اساس نتایج بدست آمده، افرادی که با مشکل چربی دور شکم و کمر روبرو هستند، بیشتر در معرض ریسک کمبود ویتامین دی قرار دارند. این افراد باید آزمایش خود سنجش ویتامین دی بدهند. 

تحقیقات چند سال اخیر نشان می دهد که کمبود ویتامین دی، تاثیر مستقیم بر روی گردش گلوکز و سطح انسولین دارد. 

یکی از مهمترین منابع ویتامین دی نور خورشید است. 

علاوه بر جگر گاو، تن ماهی، ماهیی هایی چون ماهی خال خالی اطلس و ماهی آزاد، پنیر، زرده تخم مرغ و قارچ نیز حاوی ویتامین دی هستند. 

کمبود ویتامین دی که  برای جذب کلسیم از سوی بدن مورد نیاز است، سبب بروز مشکلات در استخوان ها می شود. خبرهای مرتبط