فضا با لیزر تمیز خواهد شد

روسیه زباله های فضا را با لیزر تمیز خواهد کرد

فضا با لیزر تمیز خواهد شد

 

روسکوسموس آژانس فضایی روسیه، قصد دارد با یک توپ لیزری 3 متری، زباله های موجود در مدار پایین زمین را نابود کند.

زباله روب فضایی، دست کش و یا هر گونه زباله فضایی که ممکن است از دست فضانوردان افتاده باشد و در فاصله 160 الی 2000 کیلومتری دنیا میباشد را تمیز خواهد کرد.

بر اساس NASA، در فضا 500 هزار قطعه زباله که به اندازه یک تیله و یا بزرگتر از آن هستند، وجود دارد.

حتی کوچکترین این زباله ها که با سرعت 30 هزار کیلومتر در اطراف دنیا حرکت میکنند، قادر است به ماهواره و یا وسائط نقلیه فضایی ضرر بزند.

در صورتی که این فعالیتها با موفقیت به پایان برسد، تحقیقات در فضا و امنیت ماهواره ها، افزایش خواهد یافت.خبرهای مرتبط