آتشفشان تورآی لبا بیدار شد

خاکسترهایی که از دهانه این آتشفشان خارج می شود در منطقه ای به شعاع 50 کیلومتر منتشر شده است.

آتشفشان تورآی لبا بیدار شد

آتشفشان تورآی لبا (Turrialba) در کاستاریکا فعال شده است.

خاکسترهایی که از دهانه این آتشفشان خارج می شود در منطقه ای به شعاع 50 کیلومتر منتشر شده است.

این خاکستر اتشفشانی شهر سن خوزه پایتخت کاستاریکا را زیر سایه خود گرفته و سبب لغو پرواز هوایپماها از فرودگاه این شهر شده است.

گفته می شود در حال حاضر صدها مسافر در فرودگاه گرفتار شده اند.خبرهای مرتبط