طرح پیشگیری برای آلودگی پلاستیکی اقیانوس ها

مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد در در نایروبی تشکیل جلسه خواهد داد

طرح پیشگیری برای آلودگی پلاستیکی اقیانوس ها

خبرگزاری ایرنا به نقل از بی.سی نیوز اعلام می دارد : مجمع محیط زیست سازمان ملل که عالی رتبه ترین نهاد تصمیم گیری جهان در زمینه محیط زیست محسوب می شود، قرار است از چهارم تا ششم دسامبر 2017 ( 13 تا 15 آذر) در نایروبی مرکز کنیا در خصوص موضوع فراگیر آلودگی تشکیل جلسه دهد.

در این نشست از دولت ها خواسته می شود که به سمت یک معاهده قانونی برای ممنوع کردن ورود زباله های پلاستیکی به دریا اقدام کنند.

در حال حاضر کشتی ها از تخلیه زباله های پلاستیک در دریا منع می شوند اما هیچ قانون بین المللی علیه انداختن زباله های پلاستیکی به دریا از روی زمین وجود ندارد.

کارشناسان می گویند، زباله های پلاستیکی اقیانوس ها، موضوع واضحی برای انعقاد یک معاهده جهانی هستند؛ چرا که پلاستیک ها تهدید بزرگی محسوب می شوند و آلودگی پلاستیکی مرز بین المللی نمی شناسند.

هم اکنون هیات هایی در نایروبی سرگرم آماده سازی زمینه انعقاد این معاهده برای نشست نمایندگان محیط زیست سازمان ملل در هفته آینده هستند. گفته می شود که توافق گسترده ای در خصوص لزوم اتخاذ یک اقدام شدیدتر برای مبارزه با بحران پلاستیک وجود دارد.

این هیات ها سرگرم راه اندازی یک گروه کاری هستند تا گزینه هایی را برای اقدام جهانی در زمینه مبارزه با زباله های پلاستیکی و میکروپلاستیک ها بررسی کند.خبرهای مرتبط