پرندگان مهاجر در پارک ملی دریاچه گالای ادیرنه

پارک ملی دریاچه گالا در شهرستان های انز و ایپسالای استان ادیرنه ترکیه میزبان بیش از 150 نوع پرنده

پرندگان مهاجر در پارک ملی دریاچه گالای ادیرنه

پارک ملی دریاچه گالا در شهرستان های انز و ایپسالای استان ادیرنه ترکیه میزبان بیش از 150 نوع پرنده بوده و هر ساله آمارگیری آنها توسط کارشناسان و داوطلبان تحت نظارت مدیریت حفاظت از منابع طبیعی در چارچوب پروتکل دانشکده جنگلداری دانشگاه استانبول انجام می شود.

این پرندگان یکی از مهم ترین ثروت‌های طبیعی ادیرنه به شمار می روند. سرشماری نیمه زمستانه پرندگان در سراسر اروپا صورت می گیرد. بدین ترتیب شمار آن دسته از پرندگان که با خطر انقراض نسل مواجه هستند، از پیش شناسایی و تعیین می شوند.

دکتر زینل ارسلان گون دوغدو، دانشیار دانشکده جنگلداری دانشگاه استانبول در این رابطه به خبرنگار آناتولی گفت:

''سرشماری نیمه زمستانه پرندگان آبزی هر ساله در بالغ بر 100 کشور با مشارک حدود 15هزار کارشناس داوطلب در بیش از 10 هزار محوطه انجام می شود. از این طریق، اطلاعات مهمی درباره با تالاب‌ها، وضعیت پرندگان آبزی و تغییرات آن به دست می آید. اطلاعات ما در مورد انواع پرندگان آبزی از این راه حاصل شده است.

این سرشماری ها در سازماندهی فعالیت‌های مربوط به تالاب‌ها و شناسایی انواع مختلف پرندگان آبزی و اعلام مناطق تحت محافظت، نقش مهمی دارد. این سرشماری ها اغلب در مناطقی صورت می گیرد که دمای هوا بسیار پایین بوده و دسترسی با خودرو به دلیل بارش برف و باران و وجود گل و لای بسیار دشوار است''.خبرهای مرتبط