نابودی یکی از بزرگترین کوههای یخی قطب جنوب

یکی از عکس‌های جدید ناسا نشان می‌دهد که این کوه یخی به سوی دریاهای گرم در حال حرکت است

نابودی یکی از بزرگترین کوههای یخی قطب جنوب

یکی از بزرگترین کوههای یخی قطب جنوب، پس از گذشت 18 سال از جدا شدنش از یخچال طبیعی در مراحل پایانی حیات خود به سر می‌برد.

یکی از عکس‌های جدید ناسا نشان می‌دهد که این کوه یخی به سوی دریاهای گرم در حال حرکت است.

این کوه یخی که به نام B-15 شناخته می‌شد و یکی از چهار قطعه بزرگ جدا شده از بزرگترین کوه یخی است که تاکنون شناسایی شده، حدود 160 مایل دریایی طول و 20 مایل دریایی عرض داشت. 

B-15 در ماه مارس سال 2000 از یخچال طبیعی جدا شد و نیروی قوی باد و دریا آن را به مدت 18 سال تحت تاثیر قرار داد.

B-15 به مرور زمان به قطعات کوچکتر تقسیم شد که در طول سفر آن ذوب شدند و فقط چهار قطعه بزرگ باقی ماند که اکنون یکی از آنها نیز در حال نزدیک شدن به دریاهای گرم و در معرض نابودی است.

گفتنی است، مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که یخ‌های زیر آب در قطب جنوب، با سرعت پنج برابر سریع‌تر از پیش‌بینی‌های کارشناسان در حال ذوب شدن است و دلیل این امر نیز آب‌های گرم اقیانوس است که در زیر یخ‌ها قرار دارد.

بر اساس این مطالعه 565 مایل مربع از یخ‌های زیر آب در سال‌های 2010 تا 2016 از بین رفته است و یخچال‌های قطب جنوب با سرعت 82 فوت در سال، در حال عقب نشینی هستند.خبرهای مرتبط