رکورد دمای بالای هوا در سال 2018

رکورد دمای بالای هوا در سال 2018 شکسته میشود

رکورد دمای بالای هوا در سال 2018

بر اساس بیانیه صادره از سازمان هواشناسی جهانی (WMO)، تاکید گردید که امسال پس از سالهای 2015، 2016 و 2017، گرمترین سال محسوب میشود.

گرمای هوا در دوره ژانویه – اکتبر 2018، در مقایسه با میانگین دمای گرمایش جهانی، 1 درجه بالاتر بوده است.

در این بیانیه اعلام گردید که احتمال گرمتر بودن سال 2019 از سال 2018، قوی میباشد.

پتری تالاس دبیر کل WMO با اشاره به اینکه برای مهار افزایش دمای هوا تلاشهای لازمه انجام نشده است، گفت: "میزان غلظت گازهای گلخانه ای باز هم به حد رکوردی رسیده است. اگر به این شکل ادامه داشته باشد، تا پایان قرن جاری، گرمای هوا 3 الی 4 درجه بیشتر خواهد شد."خبرهای مرتبط