خبر فوری- همکاری ننگین سازمان های تروریستی پ ی د / پ ک ک و داعش

پ ی د / پ ک ک، اسرای داعشی در عفرین را به شرط مبارزه علیه نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه آزاد کرد

خبر فوری- همکاری ننگین سازمان های تروریستی پ ی د / پ ک ک و داعش

سازمان تروریستی پ ی د / پ ک ک، اسرای داعشی در عفرین را به شرط مبارزه علیه نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه آزاد کرد.

 

 خبرهای مرتبط