انتخابات سراسری در عراق 12 مارس برگزار می‌شود

مجلس عراق طرح هیئت وزیران این کشور برای برگزاری انتخابات سراسری در 12 مارس را با اکثریت آرا تصویب کرد

انتخابات سراسری در عراق 12 مارس برگزار می‌شود

مجلس عراق طرح هیئت وزیران این کشور برای برگزاری انتخابات سراسری در تاریخ 12 مارس 2018 را با اکثریت آرا تصویب کرد.

بر این اساس همچنین مقرر شد دولت عراق در مدت زمان تبلیغات انتخاباتی کاندیداها، تسلیحات در اختیار شبه‌نظامیان را جمع‌آوری کند.

دادگاه فدرال عراق روز گذشته رای به برگزاری انتخابات سراسری در موعد مقرر داده بود.

بر اساس مصوبه مجلس عراق، انتخابات محلی عراق نیز 12 مارس همزمان با انتخابات سراسری این کشور برگزار خواهد شد.خبرهای مرتبط