جمع آوری دلایل کافی برای اعلام جرم بر علیه نتانیاهو

پلیس اسرائیل تحقیقات پیرامون سواستفاده مالی بینامین نتانیاهو نخست وزیر اینکشور را به اتمام رساند

جمع آوری دلایل کافی برای اعلام جرم بر علیه نتانیاهو

پلیس اسرائیل تحقیقات پیرامون سواستفاده مالی بینامین نتانیاهو نخست وزیر اینکشور را به اتمام رساند.

در بیانیه کتبی صادره از سوی پلیس اسرائیل اعلام گردید : در دو تحقیق جداگانه ایی که در مورد نتانیاهو به پیش برده می شود، دلایل کافی بر علیه نتانیاهو جمع آوری شده است.

پلیس به دادستانی اسرائیل توصیه کرد که در مورد نتانیاهو به جرم رشوه خواری، اختلاس و سو استفاده از مقام ادعانامه ایی حاضر کند.

نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در پی این اظهارات مقامات پلیس ادعاها را بی مسند و دروغ تلقی کرد.

اعلام گردید : نتانیاهو در صورت اثبات و قطعیت یافتن جرایم مطرح شده می تواند ناگزیر از استعفا از مقام خود شود.خبرهای مرتبط